10 วันชาติของสมาชิกอาเซียน

ภาพ 10 วันชาติของสมาชิกอาเซียน ดัดแปลงโดย นำโชค สะชิโม การรวมตัวของกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ทำให้เราต้องตระหนักถึงการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอาเซียน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บทความนี้จะแนะนำให้ทราบเกี่ยวกับวันชาติ ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สาเหตุความเป็นมา เเละเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจและรู้จักเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศของสมาชิกอาเซียนได้ดีขึ้น

ภาพธงชาติไทย โดย Clker-Free-Vector-Images ที่มา https://pixabay.com/en/thailand-flag-thai-nation-symbol-26813/
ภาพธงชาติไทย โดย Clker-Free-Vector-Images
ที่มา https://pixabay.com/en/thailand-flag-thai-nation-symbol-26813/
  1. วันชาติของไทยตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม

วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ซึ่งแต่เดิมได้กำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติ แต่ในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่น ๆ โดยในปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยในวันชาติได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ การจัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลอง การจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการแสดงมหรสพอีกด้วย

 

ภาพธงชาติมาเลเซีย โดย OpenClipart-Vectors ที่มา https://pixabay.com/en/malaysia-flag-nation-country-158869/
ภาพธงชาติมาเลเซีย โดย OpenClipart-Vectors
ที่มา https://pixabay.com/en/malaysia-flag-nation-country-158869/
  1. วันชาติของมาเลเซียตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม

มาเลเซียเป็นประเทศที่ถูกจัดตั้งโดยการรวมกลุ่มของประเทศมาลายา รัฐซาบะห์ รัฐซาราวัค และสิงคโปร์ จัดตั้งในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2506 ซึ่งทั้ง 4 รัฐอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ แต่วันจัดตั้งประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นวันชาติของประเทศ แต่มาเลเซียใช้วันที่ 31 สิงหาคมเป็นวันชาติ เนื่องจากวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 เป็นวันเอกราชของประเทศมาลายา จึงใช้วันนี้เป็นชาติ ซึ่งประเทศมาลายาเป็นดินแดนในปัจจุบันของประเทศมาเลเซียที่ตั้งอยู่บนแหลมมลายู และทางรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญกับวันที่ 31 สิงหาคม มีการเฉลิมฉลองวันนี้อย่างใหญ่โต กลายเป็นที่เข้าใจว่า วันที่ 31 สิงหาคม เป็นวันเอกราช หรือวันชาติของประเทศมาเลเซีย

 

ภาพธงชาติฟิลิปปินส์ โดย Clker-Free-Vector-Images ที่มา https://pixabay.com/en/philippines-flag-filipino-national-31013/
ภาพธงชาติฟิลิปปินส์ โดย Clker-Free-Vector-Images
ที่มา https://pixabay.com/en/philippines-flag-filipino-national-31013/
  1. วันชาติของฟิลิปปินส์ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน

ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2489 แต่ฟิลิปปินส์กำหนดวันชาติคือ วันที่ 12 มิถุนายน เพื่อรำลึกถึงการประกาศเอกราชจากสเปนในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2441

 

ภาพธงชาติเมียนมาร์ โดย Kaufdex ที่มา https://pixabay.com/en/myanmar-flag-2697293/ 
ภาพธงชาติเมียนมาร์ โดย Kaufdex
ที่มา https://pixabay.com/en/myanmar-flag-2697293/ 
  1. วันชาติของเมียนมาร์ตรงกับวันที่ 4 มกราคม

เมียนมาร์เคยตกเมืองขึ้นของอังกฤษในปี พ.ศ. 2492 ต่อมานายพลอองซาน (บิดาของนางออง ซาน ซูจี) เป็นผู้นำในการทวงเอกราชคืนจนประสบความสำเร็จ ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 แต่ในเวลาต่อมานั้นได้เกิดรัฐประหารและปิดประเทศขึ้นเป็นเวลานาน แม้จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้น แต่อำนาจที่แท้จริงยังอยู่ที่กลุ่มทหาร เห็นได้จากการที่นางออง ซาน ซูจี พรรคเอ็นแอลดี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่นางกลับไม่ได้รับการยอมรับ

 

ภาพธงสิงคโปร์ โดย OpenClipart-Vectors ที่มา https://pixabay.com/en/singapore-flag-national-flag-nation-162418/
ภาพธงสิงคโปร์ โดย OpenClipart-Vectors
ที่มา https://pixabay.com/en/singapore-flag-national-flag-nation-162418/
  1. วันชาติของสิงคโปร์ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม

เมื่อสิงคโปร์เห็นมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์จึงรีบขอรวมชาติเข้ากับมลายูกลายเป็นสหภาพมลายาทันที เพื่อจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีก แต่สิงคโปร์ก็ไม่พอใจมาเลเซียมากนักเพราะมีการเหยียดชนชาติกัน ทำให้พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ตั้งแต่บัดนั้นมาในชื่อ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ธงชาติเวียดนาม โดย Clker-Free-Vector-Images ที่มา https://pixabay.com/en/vietnam-flag-vietnamese-country-26834/
ธงชาติเวียดนาม โดย Clker-Free-Vector-Images
ที่มา https://pixabay.com/en/vietnam-flag-vietnamese-country-26834/
  1. วันชาติของเวียดนามตรงกับวันที่ 2 กันยายน

เวียดนามเคยตกภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 มีการจัดตั้งขบวนการเวียดมินห์ขึ้น นำโดย โฮ จิ มินห์ ได้ต่อต้านฝรั่งเศสจนสำเร็จปี พ.ศ. 2497 หลักจากนั้นเวียดนามได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือมี โฮ จิ มินห์ เป็นผูู้นำ ต่อมา โฮ จิ มินห์ ได้ก่อตั้งแนวร่วมแห่งชาติเพื่ออิสรภาพเวียดนามใต้ ขึ้นเพื่อแทรกซึมเข้าสู่เวียดนามใต้ ซึ่งขณะนั้นมีสหัฐฯ คอยสนับสนุนอยู่ และจบด้วยการที่เวียดกงเป็นฝ่ายชนะและรวมเวียดนามได้สำเร็จ แต่ โฮ จิ มินห์ไม่ได้มีชีวิตจนได้เห็นชัยชนะของเวียดนาม เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2512 จึงใช้วันนี้เป็นวันชาติเพื่อละลึกถึง โฮ จิ มินห์

 

ภาพธงชาติลาว โดย Clker-Free-Vector-Images ที่มา https://pixabay.com/en/ laos-flag- national-symbol-country-26833/
ภาพธงชาติลาว โดย Clker-Free-Vector-Images
ที่มาhttps://pixabay.com/en/laos-flag-national-symbol-country-26833/
  1. วันชาติของลาวตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม

ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2436 โดยฝรั่งเศสใช้เรือรบปิดอ่าวไทย บังคับให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นประเทศลาวในปัจจุบันให้แก่ฝรั่งเศส จนในปี พ.ศ. 2518 ลาวจึงได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศส ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามเวียดนาม ขณะนั้นมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เป็นกษัตริย์ หลังพระองค์สวรรคต ลาวตกอยู่ภายใต้การแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือด จนในที่สุดพรรคประชาชนปฏิวัติลาว นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ได้ล้มล้างการปกครองแบบของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนา และสถาปนาประเทศลาวเป็น “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

 

ภาพธงชาติบรูไน โดย mayns82 ที่มา https://pixabay.com/en/flag-country-brunei-1040541/
ภาพธงชาติบรูไน โดย mayns82
ที่มา https://pixabay.com/en/flag-country-brunei-1040541/
  1. วันชาติของบรูไนตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์

วันชาติของบรูไนคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่บรูไนพ้นจากการอารักขาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ส่วนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นวันประกาศเอกราช (Independence Day) ถือว่าเป็นวันสำคัญที่คนในชาติภาคภูมิใจ และใช้เวลาเตรียมงานล่วงหน้ามากกว่า 2 เดือนในวันนั้นจะมีการแต่งกายสีสดใส ข้าราชการ ประชาชน ร่วมเดินและสวดในมัสยิดกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 https://pixabay.com/en/flag-indonesia-country-nationality-155928/
ภาพธงอินโดนีเซีย โดย OpenClipart-Vectors
ที่มา https://pixabay.com/en/flag-indonesia-country-nationality-155928/
  1. วันชาติของอินโดนีเซียตรงวันที่ 17 สิงหาคม

ในช่วงต้นคริสต์สตวรรษที่ 20 เกิดกระแสต่อต้านการปกครองของฮอลันดาขึ้น จนในปี พ.ศ. 2485 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นชนะรัฐบาลอาณานิคมของฮอลันดา และได้เข้าปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่ง แต่หลังที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามกลุ่มขบวนการชาตินิยม ก็ประกาศอิสรภาพให้แก่อินโดนีเซียในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เเต่ฮอลันดาพยายามจะกลับมาปกครองอินโดนีเซีย จึงเกิดการต่อสู้กันเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ฮอลันดาจึงยอมมอบเอกราชให้อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์

 

ภาพธงกัมพูชา โดย janeb13 ที่มา https://pixabay.com/en/flag-of-cambodia-national-flag-1159274/
ภาพธงกัมพูชา โดย janeb13
ที่มา https://pixabay.com/en/flag-of-cambodia-national-flag-1159274/
  1. วันชาติของกัมพูชาตรงวันที่ 9 พฤศจิกายน

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้ายึดครองกัมพูชา แต่เมื่อสงครามยุติลง ฝรั่งเศสซึ่งฝ่ายชนะสงครามกลับมาครอบครองกัมพูชาอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีนุ กษัตริย์กัมพูชาในสมัยนั้น พยายามเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีนเริ่มแข็งข้อ โดยเฉพาะเวียดนามที่ทำสงครามกับฝรั่งเศสที่เมืองเดียนเบียนฟู จนได้รับชัยชนะ เป็นต้นเหตุให้มีการเปิดประชุม 14 ชาติ ที่เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2497 เพื่อนำสันติภาพมาสู่อินโดจีน ผลจากการประชุม ทำให้ฝรั่งเศสต้องมอบเอกราชคืนแก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ในปีเดียวกันนั้นเอง กัมพูชาจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์

สรุป

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีประวัติยาวนานตั้งเเต่สมัยสงครามโลกจนมาถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้วันที่ประเทศตนเองได้รับเอกราชมาเป็นวันชาติของตนเอง หรือการละลึกบุคคลสำคัญมาเป็นชาติ แต่สิ่งที่เหมือนกันของ 10 สมาชิกอาเซียนพอถึงวันชาติของตัวเองก็จะมีการจะเฉลิมฉลองจัดงานต่าง ๆ ให้ดูยิ่งใหญ่ เพราะว่าวันชาตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเพื่อระลึกบุคคลที่เสียสละกว่าจะมีชาติทุกวันนี้

บรรณานุกรม

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ. (2556). อาเซียน เรียน ลัด. กรุงเทพฯ: สามลดาการพิมพ์

ฝ่ายวิขาการหนังสือเด็กและเยาวชน. (2556). Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น

Quizlet. (2012). วันชาติ10 ประเทศอาเซียน. ค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://วันชาติ.blogspot.com/2012/12/31.html

วีโอวี5-สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียดนาม. (2557). วันที่ 2 กันยายนปี 1945 วันชาติของประเทศเวียดนามที่เอกราช นิมิตหมายแห่งประวัติศาสตร์และอนาคต. ค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://vovworld.vn/th-TH/วเคราะหสถานการณ/วนท๒กนยายนป๑๙๔๕-วนชาตของประเทศเวยดนามทเอกราช-นมตหมายแหงประวตศาสตรและอนาคต-266725.vov

นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน. (2013). 31 สิงหาคม วันชาติมาเลเซีย : ความจริงที่เราต้องรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย. ค้นมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://nikrakib.blogspot.com/2013/08/31.html

Knowday. (2553). วันชาติฟิลิปปินส์(Independent Day)12มิ.ย. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://knowday.blogspot.com/2010/06/independent-day12.html

uasean. (ม.ป.ป). วันชาติบรูไน. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www.uasean.com/aroundasean/889

ภาพประกอบ

ภาพ 10 สมาชิกอาเซียน ดัดแปลงโดย นำโชค สะขิโม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

OpenClipart-Vectors. (ม.ป.ป). ภาพธงชาติมาเลเซีย. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/malaysia-flag-nation-country-158869/

Clker-Free-Vector-Images. (ม.ป.ป). ภาพธงชาติไทย. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/thailand-flag-thai-nation-symbol-26813/

Clker-Free-Vector-Images. (ม.ป.ป). ภาพธงชาติฟิลิปปินส์. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/philippines-flag-filipino-national-31013/

Kaufdex. (ม.ป.ป). ภาพธงชาติเมียนมาร์. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/myanmar-flag-2697293/

OpenClipart-Vectors. (ม.ป.ป). ภาพธงสิงคโปร์ . ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/singapore-flag-national-flag-nation-162418/

Clker-Free-Vector-Images. (ม.ป.ป). ธงชาติเวียดนาม. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/vietnam-flag-vietnamese-country-26834/

Clker-Free-Vector-Images. (ม.ป.ป). ภาพธงชาติลาว. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/laos-flag- national-symbol-country-26833/

mayns82. (ม.ป.ป). ภาพธงชาติบรูไน. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/flag-country-brunei-1040541/

OpenClipart-Vectors. (ม.ป.ป). ภาพธงอินโดนีเซีย. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/flag-indonesia-country-nationality-155928/

janeb13. (ม.ป.ป). ภาพธงกัมพูชา. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://pixabay.com/en/flag-of-cambodia-national-flag-1159274/


เรียบเรียงโดย นำโชค สะชิโม นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศาสตร์ศึกษา) ภาคการศึกษา 2/2562