ช้าง (Elephants): ช้างประจำรัชกาลที่ 9
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ช้างประจำรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีช้างเผือก 10 เชือก คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน พระเศวตวรรัตนกรี พระเศวตสุรคชาธาร พระศรีเศวตศุภลักษณ์ พระเศวตศุทธวิลาศ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี พระเศวตภาสุรคเชนทร์ พระเทพรัชรกิริณี พระบรมนขทัศ
ช้าง (Elephants): ชีววิทยาของช้าง
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ชีววิทยาของช้าง ช้างไทย ช้างแอฟริกา ตระกูลช้าง เป็นไปตามอนุกรมวิธาน ดังนี้ Kingdom : Animalia          Phylum : Chordata                  Class : Mammalia                          Order : Proboscidea ลักษณะเด่นของสัตว์ใน Proboscidea คือ
ช้าง (Elephants): ช้างไทยในประวัติศาสตร์
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ช้างไทยในประวัติศาสตร์   ช้างไทยในสงครามประวัติศาสตร์ ในสมัยโบราณมีการใช้ช้างในการทำสงคราม ซึ่งถือว่าช้างนั้นเป็นกำลังสำคัญในการสู้ศึกเพื่อเอกราชของไทยเลยก็ว่าได้ การใช้ช้างในการทำสงครามนั้น ได้มีการกล่าววิธีการต่อสู้เอาไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือแม่ทัพก็จะใช้อาวุธของ้าวต่อสู้กันบนหลังช้าง
สุนัขพันธุ์ไทย (หลังอาน)
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ความเป็นมา ถิ่นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานมีการวิเคราะห์และศึกษากันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการสันนิษฐานว่า สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานมาจากกลุ่มพวกหมาป่าและสุนัขพื้นเมืองในเขตร้อนบริเวณเอเชียตะวันออก ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสุนัขพื้นเมืองใน ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา พม่า มาเลเซียในสมัยก่อนชาวบ้านทางแถบปริมณฑลหรือต่างตามต่างจังหวัดในประเทศไทยต่างเรียกสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานว่า “หมาพราน” 
แมงกะพรุน (Jelly fish)
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
แมงกะพรุน (Jelly fish) แมงกะพรุน คืออะไร? มันมีพิษอย่างไร?                แมงกะพรุน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  คือ ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทำหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด เช่น แมงกะพรุนจาน หรือ แมงกะพรุนหนัง ซึ่งกินได้ ส่วนแมงกะพรุนถ้วย แมงกะพรุนไฟ และแมงกะพรุนลาย มีพิษ                แมงกะพรุน (Jelly fish) และแมงกะพรุนไฟ (Portuguese man-of-war) อยู่ในไฟลัม Colenterata  โดยทั่วไปมีรูปร่างคล้ายร่มหรือกระดิ่งคว่ำ (medusa) ลำตัวโปร่งแสง ประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่และจะมีเข็มพิษ (nematocyst) อ่านว่านีมาโตซิส อยู่ทั่วๆ ตัว โดยเฉพาะบริเวณหนวด และรอบๆ ปากซึ่งใช้ในการฆ่าเหยื่อในไฟลัมนี้ก็จะแบ่งเป็น  2 class คือ 1. Scyphozoa (JellyFish) คือ แมงกะพรุนทั่วๆ ไป ที่เรามักเห็นเกยตื้นตามชายหาด ตัวใสๆ หรือบางทีเราก็เห็นอยู่ในชามเย็นตาโฟหรือ หม้อสุกี้ ก็เป็นประเภทเดียวกัน แมงกะพรุน (Jelly Fish) บางชนิด ภาพจาก “Jelly Fish Lake” : http://www.siamscubadiving.com/board/view.php?tid=1921&PHPSESSID=0613f30111d960f86e16c581e6c8feb6                2. Hydrozoa (Portuguese man-of-war) คือ แมงกะพรุนไฟ ซึ่งจะมีลักษณะที่ แตกต่างจาก แมงกะพรุนธรรมดาๆ อย่างเห็นได้ชัด สามารถสังเกตได้จากสีสันที่ค่อนข้างสด และหนวดที่เป็นสายยาว อาหารของพวกเขาคือ แพลงตอน ปลา …
สวัสดีปีแพะ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
แพะ ภาพจาก UCDAVIS : Department of Animal Science. ความหมายของคำว่า “แพะ” แพะ เป็นชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Capra hircus ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์กีบคู่ขนาดกลาง มีความอดทนแข็งแรงและทนทานต่อโรคได้ดีกว่าสัตว์กีบคู่ชนิดอื่น ๆ
กบ
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
กบไทยไปนอก กบเป็นสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ ที่ชาวไทยรู้จักกันดี และนิยมบริโภคกันมาช้านาน เมื่อก่อนในธรรมชาติยังมีกบให้จับมาใช้บริโภคอย่างไม่ขาดแคลนนัก ดังจะเห็นได้ชัดในช่วงของฤดูฝน ปริมาณของกบที่จับมาวางขายในท้องตลาดมีจำนวนมากเพียงพอกับความต้องการ
แมลงปอ
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
เรื่องของแมลง แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่สุดของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งอยู่บนโลก นักกีฏวิทยาได้ศึกษาและตั้งชื่อให้แมลงแล้วเกือบล้านชนิด แต่ยังมีแมลงเหลืออีกมากกว่า 2 ใน 3 ที่มนุษย์ยังไม่ได้เริ่มศึกษา ในจำนวนแมลงทั้งหลายแมลงปอนับว่าเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่และสีสันสวยงามชนิดหนึ่ง
เรื่องของไก่
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
เรื่องของไก่ ใครว่าไม่สำคัญ           นับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่มนุษย์ได้จับ ไก่ป่าเพื่อนำมาเลี้ยงเป็น ไก่บ้าน ในประเทศจีนมีการเลี้ยงไก่กันมาประมาณกว่า 3,000 ปี ไก่ที่เลี้ยง ณ กรุงบาบิโลน ได้ถูกนำไปจากอินเดียเมื่อ 2,500 ปี