วันงดสูบบุหรี่โลก (World No-Tobacco Day) 31 พฤษภาคม

ตั้งแต่ปี 2531 องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า World Spidemic หรือการสูบบุหรี่เป็นโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก และประกาศเตือนเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุยังน้อย และสูบเป็นประจำ จะเสียชีวิตก่อนอายุขัยปกติ (ประมาณ 70-80 ปี) ถึง 22 ปี

ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียในชีวิตของประชากร ที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ให้รับทราบถึงอันตราย โทษของการสูบบุหรี่ซึ่งก็เป็นที่รู้กัน แต่จะให้เลิกสูบเลย เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว

จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเลิกได้สำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดังเช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใช้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือนโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

สูบแล้วแก่เร็ว ภาพสูบแล้วแก่เร็ว
ควันบุหรี่จะทำร้ายลูก ภาพควันบุหรี่จะทำร้ายลูก
สูบแล้วจะมีกลิ่นปาก
สูบแล้วถุงลมพองตาย ภาพสูบแล้วถุงลมพองตาย
ควันบุหรี่ฆ่าคนตายได้
ควันบุหรี่ ทำให้เกิด มะเร็งปอด ภาพควันบุหรี่ ทำให้เกิด มะเร็งปอด
ภาพดอกลีลาวดี
ภาพดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี เป็นสัญลักษณ์ของ “วันงดสูบบุหรี่โลก” หมายถึง การขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง การมีแต่ความสุข ชื่อเดิมนั้นคือ ดอกลั่นทม ซึ่งเมื่อก่อนทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นดอกไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบ้าน ปลูกแล้วมีแต่ความทุกข์ระทม แต่ถ้าศึกษาด้านภาษาจริง ๆ คำว่า ลั่นทม เป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม

ลั่น = ละทิ้ง เลิก
ทม = ความระทม

รวมความได้ว่า ละทิ้งความระทม ความเศร้าหมองต่าง ๆ นั่นก็คือ มีความสุข สดใส นั่นเอง และพอใกล้จะถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรี่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง ร้านอาหารต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานทีมีความสนใจ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในปีนี้ (ปี พ.ศ. 2548) มีความคึกคักเป็นพิเศษ เพราะว่า วันที่ 31 พฤษภาคม ปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประกวดมิสยูนิเวอร์ส 2005 ด้วย ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บางหน่วยงาน จะมีการจัดขบวนมอบการ์ดดอก “ลีลาวดี” แทนกำลังใจ เพื่อวันใหม่ไร้บุหรี่ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ ก็ถือว่าเป็นวันดีเดย์ อีกวันหนึ่งที่จะเริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจัง รับดอกลีลาวดีไว้ให้ระลึกถึงความสุข สดใส ห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จากวันนี้ และตลอดอายุขัยของท่านตลอดไป

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

ปี พ.ศ. คำขวัญภาษาไทย คำขวัญภาษาอังกฤษ
2531 “บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ” Between tobacco and health,choose health
2532 “ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย” The female smoker : at added risk
2533 “เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่” Growing up without tobacco
2534 “ปีแห่งการรณรงค์ สาธารณสถานและยวดยานปลอดควันบุหรี่” Public places and transport : better betobacco free
2535 “ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” Tobacco free work places : safer&healther
2536 “บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่” Health services,including health personne,against tobacco
2537 “ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่” The media against tobacco
2538 “บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด” Tobacco costs more than you think
2539 “ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ ถวายองค์ภูมี ปีทรงครองราชย์” Sport and the arts without tobacco :planit tobacco free
2540 “โลกนี้สดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่” United for a tobacco-free world
2541 “เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่” Growing up without tobacco
2542 “อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา เลิกบุหรี่” Leaving the pack behind
2543 “บันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่” (Siogan : Tobacco Kills – Don’t be Duped Theme :
Entertainment and Tobacco Promotion –
Countering theDeception)
2544 “เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่” SECOND – HAND SMOKE . LET’S CLEAR THE AIR
2545 “กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ” Tobacco- Free Sports: Play it clean
2546 “ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ” Tobacco free films tobacco free fashion.
2547 “บุหรี่;ยิ่งสูบ : ยิ่งจน”
” ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง”
Tobacco and Poverty (Avicious Circle)
2548 “ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่” Health Professionals and Tobacco Control
2549 “บุหรี่ทุกชนิด นำสู่ความตาย” Tabacco : Deadly in any form or disguise
2550 “ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส” Smoke-Free Environments
2551 “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่” Tobacco-Free Youth
2552 “บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย” Tobacco Health Warnings
2553 “หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่” Gender and tobacco with an emphasis on
marketing to women
2554 “พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” The WHO Framework Convention on Tobacco Control
2555 “จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ” Tobacco Industry Interference
2556 “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship
2557 “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด” Raise taxes on tobacco
2558 “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” Stop illicit trade of tobacco products
2559 “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” Get ready for plain packaging
2560 “บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” Tobacco – a threat to development
2561 “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” Tobacco Break Heart
2562 “บุหรี่เผาปอด” Tobacco burns your lungs
2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง”
#เลิกสูบลดเสี่ยง
 
2564 “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”  
2565 “อย่าปล่อยให้บุหรี่เผาปลอด” Tobacco burns your lungs

บรรณานุกรม

“กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก” จาก http://www.ashthailand.or.th/th/index.php
“บุหรี่ตายผ่อนส่ง” จาก http://www.thaihealth.or.th/tabacco.php
“วันงดสูบบุหรี่โลก” จาก http://www.si.mahidol.ac.th/si_pr/SiNews/sipr2004/may04_cigar.htm
“8 ขั้น การเตรียมการเลิกบุหรี่” จาก http://www.thaiclinic.com/medbible/quit_smoking.html
“สูบบุหรี่…ตายก่อนวัย” จาก http://www.thaiheartweb.com/smoking.htm
“ร้านอาหารปลอดบุหรี่” จาก http://www.smokefreezone.or.th/index.php

ภาพประกอบ

Josch13. (2557). ภาพดอกลีลาวดีสีขาวเหลือง. ค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565, จาก https://pixabay.com/images/id-335327

manfredrichter. (2561). ภาพดอกลีลาวดีสีชมพู. ค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565, จาก https://pixabay.com/images/id-3065712

Timmoger. (2564). ภาพดอกลีลาวดีสีชมพูขาวเหลือง. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://pixabay.com/images/id-6047605

  1. ยาสูบพืชส่งออกยุคใหม่.ผู้ส่งออก Exports Review. 9,213 (ปักษ์หลัง มิ.ย.)     
  2. ภาพคำเตือนข้างซองบุหรี่ L&M,Marboro,More

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด