พลังงาน Hybrid
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
คำว่า Hybrid ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบ ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานระหว่าง เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์กับพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล หรือแม้แต่ ก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวี ต่างๆ ฉะนั้นถ้าแปลกันตรงๆแล้วก็จะหมายถึงเครื่องจักรลูกผสม ?ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป