วันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม

 วันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม
วันมาตรฐานโลก เป็นวันที่ระลึกถึงการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ISO ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมีผู้แทนจาก ๒๕ ประเทศมาร่วมประชุม ณ กรุงลอนดอน
อ่านต่อ >>