วันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม

 วันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม
แต่เดิมคำว่า “สุขภาพ” เรามักหมายถึง สุขภาพทางกาย แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพกาย แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพดังกล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว”อ่านต่อ>>