วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม (ในรัชกาลที่ 9)

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล (ในรัชกาลที่ 9) เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อ่านต่อ >>