เงินสกุลยูโร
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
สกุลเงินยูโร ปี 2545 ชาวโลกได้มีโอกาสต้อนรับเงินสกุลใหม่มาสู่กระแสเศรษฐกิจโลก ชื่อว่า “ยูโร (Euro)” โดยใช้สัญญลักษณ์ E เป็นตัวแทนชื่อเงินสกุลใหม่ของโลก อ่านต่อ >>