วันสำคัญไทยและสากล ภาษาอังกฤษ
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 1 มกราคม – วันขึ้นปีใหม่ 1 January – New Year?s Day มกราคม* – วันเด็กแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) January* – Children?s Day (The 2nd Saturday of January) 14 มกราคม – วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ 14 January – National Forest 16 มกราคม – วันครู 16 January – Teacher?s Day 17 มกราคม – วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 January – Phor Khun Ramkhamhaeng the Great?s Day 18 มกราคม – วันกองทัพไทย 18 January – Thai Army?s Day 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2 February – Inventor?s Day กุมภาพันธ์* – วันวันตรุษจีน (วันที่หนึ่งของปฏิทินจีน) February* – Chinese New Year?s Day (The 1st day of …