วันพ่อขุนเม็งราย 26 มกราคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
“พ่อขุนเม็งราย” เป็นโอรสของ “พระเจ้าลาวเมง” แห่งราชวงค์ลวจักราชผู้ครองหิรัญนครเงินยาง กับ “พระนางอั้วมิ่งจอมเมือง” หรือ พระนางเทพคำขยาย ราชธิดาของเท้ารุ่งแก่นชาย เจ้าเมืองเชียงรุ้งพระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม  9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุนเอกศกจุลศักราช  601  ตรงกับ พ.ศ. 1781 ในปี พ.ศ. 1819  พ่อขุนเม็งรายได้ยกทัพไปประชิดเมืองพะเยา พ่อขุนงำเมือง  ผู้ครองเมืองพะเยาออกมารับเสด็จด้วยไมตรีแล้วยกตำบลบ้านปากน้ำให้แก่พ่อขุนเม็งรายแล้วปฏิญาณเป็นมิตรกัน