เมืองโบราณแลนด์มาร์คสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณแลนด์มาร์คสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวคือ เมืองโบราณ ถือเป็นเมืองจำลองขนาดใหญ่ กว้างขวางถึง 800 ไร่ ภายในรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของไทยด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์

 


star-158099_960_722222
คำขวัญเมืองโบราณ star-158099_960_722222

ป้อมนารายณ์รักษ์สมุทร    พระพุทธรูปล้านนาใหญ่

งามงดพระสุโขทัยปางลีลา    สักการะพระพรหมผู้สร้าง

เสลาสล้างไม้สลักพุทธประวัติ    เลาะลัดเที่ยวสถาปัตยสถาน

พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทสุดตระการ    หวนประหวัดเขาพระวิหาร

รวมไว้ ณ เมืองโบราณ ปณิธาน เล็ก วิริยะพันธุ์

ภาพป้ายหน้าทางเข้าเมืองโบราณ
ภาพป้ายหน้าทางเข้าเมืองโบราณ
ที่มา: http://pantip.com/topic/34531597
ถ่ายโดย Little_Box

star-158099_960_722222 ประวัติความเป็นมา star-158099_960_722222

เมืองโบราณ (Ancient City) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวบรวมงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ในหลายๆ ยุคสมัยที่ผ่านมา เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมและถิ่นฐานของตนเอง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดย นาย เล็ก วิริยะพันธุ์ เจ้าของธุระกิจวิริยะประกันภัย เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา

 

star-158099_960_722222 ข้อมูลทั่วไป star-158099_960_722222

เมืองโบราณตั้งอยู่ที่ ตำบล บางปูใหม่ อำเถอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ไปจนถึง รัตนโกสินทร์ ภายในเมืองโบราณจะเป็นการจำลองงานสร้างต่างๆ อาทิ โบราณสถาน วัด พระราชวัง โดยทำให้มีขนาดเล็กลงเป็น 3 ใน 4 ส่วน โดยประมาณ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง พระธาตุไชยา วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อยุธยา พระปรางค์สามยอด ปราสาทหินพิมาย พระแท่นที่ประทับ ศาลาแปดเหลี่ยม สวนไกรทอง ท้องพระโรงกรุงธนบุรี  เป็นต้น

ภาพพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อยุธยา
ภาพพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อยุธยา
ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
no-8
ภาพพระธาตุไชยา
ที่มา: http://www.oknation.net/blog
/industrialart02/2008/05/02/entry-1
ถ่ายโดย แฝดน้อง

 

นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณยังมีจุดพักสำหรับรับประทานอาหารและพักผ่อนหย่อนใจ มี ตลาดบก และ ตลาดน้ำ เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ย่านชุมชนริมฝั่งแม่น้ำของสังคมไทยในอดีต มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ชมพระที่นั่ง วัดวาอาราม ปราสาทหิน และ สถาปัตยกรรมต่างๆ เนื่องจากเมืองโบราณมีขนาดใหญ่การเดินชมไปเรื่อยๆ อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่สามารถเข้าถึงศิลปกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน การเที่ยวชมภายในเมืองโบราณจึงสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
–  บริการเช่ารถ จักรยาน / รถกอล์ฟ
–  รถราง มีวิ่งตลอดวัน พร้อมมีไกด์คอยบรรยายเรื่องราวต่างๆ สามารถแวะลงจุดไหนก็ได้ เมื่อแวะชมเสร็จแล้วสามารถรอขึ้นรถรางคันต่อไปได้เลย
–  ขับรถส่วนตัว เพื่อเที่ยวชม

star-158099_960_722222 เวลาเปิดทำการ และค่าเข้าชม star-158099_960_722222

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ค่าธรรมเนียม และ ค่าเข้าชม 

สำหรับคนไทย

เที่ยวชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ  350 บาท และ เด็ก ท่านละ 175 บาท

เที่ยวชมตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ  175 บาท และ เด็ก ท่านละ 80 บาท

สำหรับชาวต่างชาติ

เที่ยวชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ  700 บาท และ เด็ก ท่านละ 350 บาท 

เที่ยวชมตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ  350 บาท และ เด็ก ท่านละ 175 บาท

(นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป คันละ 200 บาท ราคาไม่รวมคนขับ) ราคานี้รวมรถราง และ จักรยาน

star-158099_960_722222 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม star-158099_960_722222

เมืองโบราณ 296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

Tel. : 0-2323-4094-9 , Fax : 0-2323-4055

E-mail : info@ancientsiam.com , Website : http://www.ancientcitygroup.net

 

 star-158099_960_722222 การเดินทาง star-158099_960_722222

ภาพแผนที่การเดินทางเมืองโบราณ
ภาพแผนที่การเดินทางเมืองโบราณ
ที่มา:http://www.ancientcitygroup.net/

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท (ไปทางบางปู) ประมาณ กม. 33 เมืองโบราณจะอยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารนะ ใช้รถโดยสารปรับอากาศ สาย ปอ. 511 (สายใต้ใหม่-ปากน้ำ) ลงที่สุดทางแล้วต่อรถสองแถวสาย 36 ซึ่งจะวิ่งผ่านหน้าทางเข้าเมืองโบราณ

เมืองโบราณถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งของไทยที่สะท้อนถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ผู้เยี่ยมชมจะได้เห็นถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย เมืองโบราณจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก  ในการแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ


บรรณานุกรม 

เมืองโบราณ. (2546). นำเที่ยวเมืองโบราณ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.

ปิยะพร กัญชนะ, บรรณาธิการ. (2529). เมืองโบราณ สำนึกทางวัฒนธรรมที่เหนืออื่นใด. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.

Ancientcitygroup. (ม.ป.ป.). เมืองโบราณ. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก http://www.ancientcitygroup.net/

เส้นทางสุภาพ. (ม.ป.ป.). เมืองโบราณสถานที่ท่องเที่ยว. ค้นเมื่อ  14 กันยายน 2559, จาก http://www.yourhealthyguide.com/travel/tc-ancientcity.htm

Emagtravel. (ม.ป.ป.). เมืองโบราณสมุทรปราการ. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2559, จาก  http://www.emagtravel.com/archive/ancient-city.html

ภาพประกอบ 

Ancientcitygroup (2556). ภาพบ้านทรงไทย . ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก http://www.ancientcitygroup.net/

Pantip (2558). ภาพป้ายหน้าทางเข้าเมืองโบราณ. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก http://pantip.com/topic/34531597

Wikipedia (2559). ภาพพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อยุธยา. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

Oknation (2551).  ภาพพระธาตุไชยา. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก  http://www.oknation.net/blog/industrialart02/2008/05/02/entry-1

Ancientcitygroup (2556). ภาพแผนที่การเดินทางเมืองโบราณ . ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2559. จาก http://www.ancientcitygroup.net/

Pixabay (2556).ภาพดาว. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2559.จาก https://pixabay.com/en/star-yellow-symbol-sheriff-badge-158099/


เรียบเรียงโดย
ธีรายุ นราฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคการศึกษา 1/2559