มนต์เสน่ห์เมืองร้อยเอ็ด

ศาลหลักเมืองเกาะกลางบึงพลาญชัย

เมืองร้อยเอ็ด อยู่ตอนกลางของภาคอีสานบริเวณลุ่มน้ำชี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์  มีแหล่งอารายธรรมโบราณ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่  บุญผะเหวด ที่สืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นบึงพลาญชัย มหาเจดีย์ชัยมงคล ภูผาหมอก วนอุทยานทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่โดดเด่นชวนให้เดินทางไปสัมผัส ดังในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ด


emoticon-34647_960_720 คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด emoticon-34647_960_720

                    สิบเอ็ดประตูเมืองงาม   เรืองนามพระสูงใหญ่

    ผ้าไหมสาเกตุ                        บุญผะเหวดประเพณี

           มหาเจดีย์ชัยมงคล                 งามหน้ายลบึงพลาญชัย

          เขตกว้างไกลทุ่งกุลา              โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

เมืองร้อยเอ็ดมีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ประตูทางเข้าเมืองมีทั้งหมด 11 ประตู แต่ละปีจะมีการจัดงานบุญประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้อยเอ็ด รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติสวยงามชวนให้หลงใหล เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมและสัมผัสกับความงดงาม ร้อยเอ็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจไปแล้วไม่ควรพลาด ดังนี้

1. บุญผะเหวดร้อยเอ็ด emoticon-34647_960_720

ขบวนแห่บุญผะเหวด
ขบวนแห่บุญผะเหวด
ที่มา : http://www.nontan.go.th/photo_list.php?id_title=197

บุญผะเหวดจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม เป็นการระลึกถึงชาติสุดท้ายของการบำเพ็ญทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระเวสสันดร จะมีขบวนแห่พระเวสสันดร ดอกไม้ ข้าวตอก ผ้าผะเหวด การฟ้อนรำ รอบบึงพลาญชัย เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ ประเพณีบุญผะเหวดช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

2. มหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำทิพย์) emoticon-34647_960_720

มหาเจดีย์ชัยมงคล
มหาเจดีย์ชัยมงคล
ที่มา : http://pantip.com/topic/31127163
ถ่ายโดย คนเคยผ่านมหาสมุทร

มหาเจดีย์ชัยมงคล(วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดผาน้ำย้อย” ตั้งอยู่บนภูเขาเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ รอบตัวเจดีย์จะมีกำแพงสูงติดหน้าผาล้อมเป็นแนวยาว สามารถขึ้นไปเดิน ชมวิวบนกำแพงได้ มีสวนไม้ดอกไม้ประดับ ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีก 8 องค์ ตัวเจดีย์มีทั้งหมด 6 ชั้น ดังนี้
                   ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงประดับลวดลายกะหนกไทย
                   ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมสงฆ์
                   ชั้นที่ 3 มีรูปปั้นพระสุปฎิปันโน 101 องค์ ประดับประดาด้วยลวดลายไทย งดงาม
                   ชั้นที่ 4 เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบองค์เจดีย์ สามารถมองเห็นเขตอำเภอของตัวจังหวัดร้อยเอ็ดได้รอบทิศ
                   ชั้นที่ 5 รวบรวมเครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์ศรี มหาวิโร
                   ชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บันไดทางขึ้นเป็นเกรียวเหมือนพญานาคเลื่อยขึ้นไป

3. บึงพลาญชัยกลางเมืองร้อยเอ็ด emoticon-34647_960_720

บึงพลาญชัยตอนกลางคืน
บึงพลาญชัยตอนกลางคืน
ที่มา : (http://www.thaidphoto.com/forums/attachment.php?attachmentid=1697988047&d=1309339371)

 บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะกลางบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นและในบึงมีปลาชนิดต่างๆ ส่วนเกาะกลางบึงตกแต่งเป็นศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด มีเรือถีบสำหรับให้ประชาชนได้ปั่นเล่นในบึง นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้ง  จัดมหรสพต่างๆ ตอนกลางคืนมีไฟหลากสีประดับตกแต่งรอบริมบึงสวยงามน่าชม

4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด  emoticon-34647_960_720

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด
ที่มา : http://ewt.prd.go.th/ewt/radioroiet

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคอีสาน มีอุโมงค์กระจกลอดผ่านตู้ปลากว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์   เปิดให้เข้าชม วันพุธ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกู่  emoticon-34647_960_720

ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่
ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki

ปรางค์กู่หรือปราสาทหนองกู่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 95 ตารางวา ลักษณะแบบเดียวกับอโรคยาศาล ตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ประกอบด้วยปรางค์ประธาน บรรณาลัยกำแพงพร้อมซุ้มประตูและสระน้ำนอกกำแพง โดยทั่วไป นับว่าคงสภาพเดิมพอสมควร โดยเฉพาะปรางค์ประธานชั้นหลังคายังคงเหลืออยู่ และมีฐานบัวยอดปรางค์อยู่ตอนบนของปราสาท อาคารอื่น ๆ แม้หักพังแต่ทางวัดก็ได้บูรณะและจัดบริเวณให้ดูร่มรื่นสะอาดตา

6.จุดชมวิวผาหมอกมิวาย  emoticon-34647_960_720

ผาหมอกมิวาย
จุดชมวิวผาหมอกมิวาย
ที่มา : https://sites.google.com/site/nnammfone /

นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมา เมืองร้อยเอ็ดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกถ้ำโซดา ถ้ำผาน้ำทิพท์ วนอุทยานผาน้ำย้อย บึงเกลือ ทะเลอีสาน บ่พันขัน และ มีวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็น งานบุญคูนลาน สู่ขวัญข้าว งานบุญผะเหวด ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีสงกรานต์ สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหลของเมืองร้อยเอ็ดที่ไม่เหมือนใคร


บรรณานุกรม   emoticon-34647_960_720

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. (2552). การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชุดภาคอีสาน ร้อยเอ็ด. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด. (ม.ป.ป). 10 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด. ค้นเมื่อ 13 กันยายน 2559. จาก http://sites.google.com

painaidii. (ม.ป.ป). ที่เที่ยวร้อยเอ็ด 10 ที่เที่ยวสำคัญเมืองเกินร้อย ไปแล้วไม่ควรพลาด. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559   จาก http://www.painaidii.com

ภาพประกอบ   emoticon-34647_960_720

กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด. (ม.ป.ป.). สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2559. จาก http://ewt.prd.go.th/ewt/radioroiet/ewt_news.php?nid=232

คนเคยผ่านมหาสมุทร. (2556, ตุลาคม 18). พระมหาเจดีย์ชัยมงคล. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2559. จาก http://pantip.com/topic/31127163

สมาชิกหมายเลข 1411724. (2558,พฤศจิกายน 18). ศาลหลักเมืองเกาะกลางบึงพลาญชัย. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก http://pantip.com/topic/34447789

pixabay. (ม.ป.ป.). สติกเกอร์ยิ้ม. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2559. จาก https://pixabay.com/en/smilies-smiley-emoticon-cartoon-110650/

Nnammfone. (ม.ป.ป.) ผาหมอกมิวาย. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก https://sites.google.com/site/nnammfone/xaphex-ctur-phaktr-phiman/pha-hmxk-mi-way

nontan. (2558, มีนาคม 6-8). ภาพประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี  2558.  ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก http://www.nontan.go.th/photo_list.php?id_title=197

thaidphoto. (ม.ป.ป.). ภาพบึงพลาญชัยตอนกลางคืน. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก(http://www.thaidphoto.com/forums/attachmen?attachmentidt.php=1697988047&d=1309339371)

wiKipedia. (2559, สิงหาคม 1 ). ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่ . ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2559. จาก https://th.wikipedia.org/wiki

 เรียบเรียงโดย ชนิกานต์ บรรจมาตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 1/2559