สถานตากอากาศบางปู

ภาพป้ายสถานตากอากาศบางปู ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)

จังหวัดสมุทรปราการ อยู่บริเวณชายทะเลบนพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทำให้เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางทะเล เนื่องจากเคยเป็นจุดพักของเรือสินค้าต่างชาติซึ่งมาติดต่อค้าขายกับประเทศไทย มีการสร้างป้อมค่ายคูเมืองอย่างมั่นคงแข็งแรงบริเวณริมทะเลตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหญ่มากมาย ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการคมนาคม การขนส่งทางน้ำ การประมง และการเกษตร จึงมีวิถีชีวิต ศิลปกรรม ประเพณี หัตถกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ คือ สถานตากอากาศบางปู

สถานตากอากาศบางปู สร้างขึ้นในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2480 เพื่อเป็นสถานที่พักฟื้นของทหาร หลังการสู้รบตามแนวชายแดนลดน้อยลง กองทัพบกจึงมีคำสั่งยุบสถานพักฟื้นคงเหลือไว้เพียงสถานพักผ่อนตากอากาศ ซึ่งปัจจุบันดูแลโดยกองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก มีพื้นที่ทั้งหมด 639 ไร่ ติดกับชายทะเลอ่าวไทย เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยรอบนั้นเป็นป่าชายเลนเนื่องจากเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานาน ทำให้ที่สถานตากอากาศบางปูมีต้นโกงกาง แสม ลำพู โพธิ์ทะเล และชะคราม เป็นจำนวนมาก สัตว์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์หน้าดินกว่า 70 ชนิด เช่น ปูก้ามดาบ ปูแสม ปลาตีน แมงดาทะเล ปูเสฉวน กุ้งดีดขัน ดอกไม้ทะเล เป็นต้น จุดเด่นของสถานตากอากาศบางปูที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเที่ยวชม คือ นกนางนวล

ภาพฝูงนกนางนวลหลายสายพันธุ์ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพฝูงนกนางนวลหลายสายพันธุ์ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)

การมาชมนกนางนวลสายพันธุ์ต่างๆ อาทิ พันธุ์ธรรมดา พันธุ์หางดำ  พันธุ์ขอบปีกขาว พันธุ์ปากเรียว พันธุ์มองโกเลีย หลังดำพันธุ์รัสเซีย  เป็นต้น ซึ่งเหล่านกนางนวลจะบินอพยพหนีอากาศหนาวจากแถบบริเวณที่ราบสูงตอนในของทวีปเอเชีย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม มาพักอาศัยที่สถานตากอากาศบางปู ทำให้มีนกนางนวล และนกชนิดอื่นๆ อาทิ นกอีก๋อย นกปากแอ่น นกกระสานวล นกตีนเทียน นกแขวก นกกาน้ำเล็ก มากกว่า 4,000 ตัว บริเวณสะพานสุขตา โดยอาหารยอดนิยมของนกนางนวล คือ กากหมู ซึ่งนกนางนวลได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของบางปู

ภาพนกนางนวลที่อยู่บนน้ำ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพนกนางนวลที่อยู่บนน้ำ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพฝูงนกนางนวลกำลังบิน ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพฝูงนกนางนวลกำลังบิน ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพนกนางนวลที่กำลังจะคาบกากหมู ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพนกนางนวลที่กำลังจะคาบกากหมู ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)

สะพานสุขตา ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถานตากอากาศบางปู ตัวสะพานทอดยาวออกจากสถานตากอากาศบางปูไปในทะเลอ่าวไทยระยะทางกว่า 500 เมตร และมีบริการรถตุ๊กๆ รับ-ส่งนักท่องเที่ยว เพื่อนำสู่ปลายทางของสะพาน คือ ศาลาสุขใจ ภายในศาลาสุขใจประกอบไปด้วยร้านอาหารศาลาสุขใจ ลานกิจกรรมเต้นรำ ลานลีลาศของกลุ่มผู้สูงอายุ และระเบียงที่ยื่นออกไปจากตัวอาคารให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินมารับลมทะเลพร้อมกับชมนกนางนวล และชมวิวทิวทัศน์ยามเย็น ซึ่งเมื่อมองออกไปทางขวาของสะพานสุขตา จะเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆ ตกลงบนพื้นน้ำทะเลที่ขนานกับขอบฟ้าจนลับตาสู่ยามค่ำคืน

ภาพสะพานสุขตาและศาลาสุขใจ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพสะพานสุขตาและศาลาสุขใจ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพศาลาสุขใจ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)
ภาพศาลาสุขใจ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง (MODO FOTO)

สถานตากอากาศบางปูเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทุกเพศทุกวัย เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนกับครอบครัวเพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้น มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การมาพักผ่อนที่รีสอร์ทบางปู รับประทานอาหารที่ร้านอาหารศาลาสุขใจ เต้นรำ ฟังเพลงจากวงดนตรีลีลาส ปลูกป่าชายเลน และยังสามารถเดินชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เยาวชนเกิดความสนใจและมีเรียนรู้ธรรมชาติมากกว่าในห้องเรียน

ที่ตั้งและการเดินทาง

สถานตากอากาศบางปู ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 37 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางสาย 25, 102, 142, 508, 511, 536 และมาต่อรถสองแถวสาย 36 หรือรถสองแถวปากน้ำ-วัดตำหรุ, ปากน้ำ-นิคมบางปู และปากน้ำ–คลองด่าน ได้ที่ตลาดปากน้ำ หรือขึ้นรถตู้จากห้างอิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง สายสำโรง-คลองด่าน มาลงที่สถานตากอากาศบางปู
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2323 9983 และ 0 2323 9138

บรรณานุกรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2556). ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก สมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เฉลิม สุขเกษม. (2515). สมุทรปราการ. นครหลวงฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. (2561, 15 กุมภาพันธ์). สถานตากอากาศบางปู (สมุทรปราการ). ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://suvarnabhumiairport.com/th/popular-destinations/298/bang-pu-seaside

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. (2560, 16 พฤศจิกายน). สถานตากอากาศบางปู เชิญนักท่องเที่ยวชมนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากแดนไกล. ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6011160010036

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ. (2553). สถานตากอากาศบางปู. ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://samutprakan.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539573680

ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษามหาราชินี. ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://www.enac-club.com/pic/details/location/locations-bangpu-nature.htm

ภาพประกอบ ถ่ายโดย กนกวรรณ มูลไธสง  ถ่ายเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561


เรียบเรียงโดย กนกวรรณ มูลไธสง นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2560