วันวัณโรคโลก 24 มีนาคม


วัณโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์มาช้านานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ในสมัย 40-50 ปีก่อน วัณโรคเป็นโรคที่มีคามร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม เช่นเดียวกับโรคเอดส์ เนื่องจากไม่มียารักษา? อ่านต่อ >>