ของดีจังหวัดระยอง ตอนที่ 1


จังหวัดระยอง “ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอนและเนินเขา เป็นแหล่งอาหารทะเล มีสวนผลไม้และพืชไร่นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวัน ออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง
ระยอง เริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ. 2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้ง เดิมตามข้อสันนิษฐานว่า น่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย?ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณ ระยองมีชนพื้นเมืองคือชาวซอง ซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปในภาคตะวันออก ในประวัติศาสตร์ตอน หนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่างที่กรุง ศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ในเดือนยี่ปี พ.ศ.2309 พระยาวชิรปราการ หรือ พระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มุ่งสู่ตะวันออกมาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยอง และได้ ปราบปรามคณะกรมการเมืองที่แข็งข้อยึดเมืองระยองได้ จากความสามารถครั้งนั้น?เหล่าทหารจึงยกย่องให้เป็น “เจ้าตากสิน” ก่อนเดินทัพไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดที่ดินในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่า ได้ในปี พ.ศ. 2311 จังหวัดระยอง เมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ที่ได้รับการขนานนาม ให้เป็นเมืองแห่งกวีศรีรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ ผู้มีผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วที่ยากจะหา ผู้ใดมาเทียบเทียม โดยเฉพาะนิทานกลอนสุภาพเรื่อง พระอภัยมณี โดยฉากในนิทานเรื่องนี้?คือบริเวณหมู่เกาะน้อยใหญ่และท้องทะเลที่สวยงามใน จังหวัดระยองนั้นเอง

นอกจากความงดงามของธรรมชาติ ระยองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญ เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนที่มี คุณภาพ โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุด และยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก?ซึ่งเป็น เขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ทางหลวงสายสำคัญ

จากทุกภูมิภาคที่มุ่งหน้าสู่เมืองระยองถูกจัดสร้างขึ้น เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ภาคอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวก็เอื้อประโยชน์ให้การเดินทางมาท่อง เที่ยวที่จังหวัดระยองรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น?โรงแรม ร้านอาหาร ที่ได้มาตรฐาน งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง จัดในช่วงฤดูผลไม้ประมาณเดือนพฤษภาคม -มิถุนายนของทุกปี ภายในงานจะจัดให้มีขบวนแห่ประดับด้วยผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน?การจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาหารทะเล เป็นต้น สถานที่จัดงาน ได้แก่ ตลาดผลไม้เพื่อการเกษตรตำบลตะพง งานผลไม้หนองตะพาน
อ. บ้านค่าย งานผลไม้ที่ อ. แกลง?และ อ. วังจันทร์

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดระยองตราประจำจังหวัด ต้นมะพร้าว เกาะเสม็ด และพลับพลาที่ประทับในรัชกาลที่ 5 ?บนเกาะเสม็ด
คำขวัญประจำจังหวัด ?ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู?สุนทรภู่กวีเอก?
ต้นไม้ประจำจังหวัด คือ ต้นกระทิง
ดอกไม้ คือ ประดู่
มีพื้นที่ 3,552 ตร.กม.?อันดับที่ 45
ประชากร 583,470 คน พ.ศ. 2550 อันดับที่ 43
ความหนาแน่น 164.27 คน /?ตร.กม. อันดับที่ 18
ภาษาที่ใช้ในเมืองระยอง คือ ภาษาซอง (หางเสียง พูดคำว่า ฮิ หมายถึง ครับหรือ ค่ะ )
บางส่วน ภาษาจีนได้เล็กน้อย ภาษาไทยกลาง
อาหารพื้นเมือง คือ หมูชะมวง

การปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 388 หมู่บ้าน

1. อ.เมืองระยอง 5. อ.บ้านค่าย
2. อ.บ้านฉาง 6. อ.ปลวกแดง
3. อ..แกลง 7. อ.เขาชะเมา
4. อ.วังจันทร์ 8. อ.นิคมพัฒนา

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผลไม้รสล้ำ

ภาพผลไม้งานผลไม้จังหวัดระยอง
ภาพผลไม้งานผลไม้จังหวัดระยอง

ระยองได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วย ผลไม้นานาชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ สับปะรด มังคุด มะม่วง กล้วย ลองกอง และบางชนิดได้ชื่อว่ามีรสชาติอร่อยที่สุดในโลก ซึ่งได้แก่? ทุเรียน สับปะรด? ผลไม้ 5 ลำดับแรกที่ทำรายได้ให้จังหวัดระยองสูงที่สุด คือ
1.ทุเรียน
2.สับปะรด
3.มะม่วง
4.เงาะ
5.มังคุด

ระยองได้จัดงาน เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง” เป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูผลไม้ออกผลประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลด้านผลไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะเวลาที่จัดประมาณ 10 วันมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการประกวดขบวนผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน การแข่งขันรับประทานผลไม้ เนื่องจากผลไม้ของระยองมีรสชาติเป็นที่นิยมชมชอบ ของชาวต่างชาติ ดังนั้น ทาง กรอ.จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง ได้ผลักดันให้มีการส่งผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งอันได้แก่การสับปะรดไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และยังขอให้รัฐบาลผลักดันให้มีการเปิดตลาดทุเรียนไปประเทศจีน เนื่องจากชาวจีนนิยมทานทุเรียนมากและจีนมีประชากรมาก หากเปิดตลาดจีนได้สำเร็จต่อไปจีนจะเป็นลูกค้ารายสำคัญของไทย นอกจากนี้ กรอ.จังหวัดระยองยังผลักดันให้มีการส่งทุเรียนไปจำหน่ายที่ฮ่องกง โดยใช้สนามบินอู่ตะเภาแทนสนามบินดอนเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม ได้จัดเที่ยวบินมาขนผลไม้จากสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยคาดว่าต่อไปสนามบินอู่ตะเภาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์โดยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้ไทย การเกษตรอีกประเภทหนึ่งที่มีในจังหวัดระยอง คือ การปลูกมันสำปะหลังซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ขนมขบคี้ยว แป้งมันสำปะหลัง ฯลฯ

ของดีจังหวัดระยอง ตอนที่ 1  |  ของดีจังหวัดระยอง ตอนที่ 2

บรรณานุกรม
จังหวัด ระยอง : ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป. ค้นเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2554, จาก http://www.thaitambon.com/ProvincialStarOTOP/ PSO-LP11/Rayong-PSO2L.htm.

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง. ค้นเมื่อ 23 กันยนยน 2554 จาก
http://www.rayong.go.th/dataPV/travel.html

จังหวัดระยอง. ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2554 จาก
http://www.moohin.com/060/

ภาพประกอบ
มาท่องเที่ยวทะเล ระยอง กันดีกว่า. ค้นเมื่อ?วันที่?22 กันยายน 2554, จาก
http://hilight.kapook.com/view/22736.

ผลไม้งานผลไม้จังหวัดระยอง. ค้นเมื่อ วันที่?22 กันยายน 2554, จาก
http://www.sadoodta.com/event/งานเทศกาลผลไม้และของดี-จังหวัดระยอง-ปี-2554

เรียบเรียงโดย ณัฐนรี สิ้มสมบูรณ์ นักศึกษาช่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
โปรดติดตาม ตอนที่ 2