ของดีประจำจังหวัดนครนายก

กล้วยฉาบ ผ.ญ.หนู ,มะยงชิดมะปรางหวาน และ เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก
อ่านต่อ >>