ของดีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราช ?

สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา : http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/perface.php

“นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์
พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์
มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู”

จังหวัดนครศรีธรรมราช (มักเรียกสั้น ๆ ว่า นคร) เป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 780 กิโลเมตรนครศรีธรรมราชได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระ ทั้งที่โดยชื่อของเมืองแปลว่า เมืองอันงามสง่าของพระราชาผู้ทรงธรรม มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต ทรงมีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช” (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่”?

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่มา: http://home.nakhon.net/ bunying/mahathad.htm?

องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่กลางใจเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่สักการบูชา แหล่งรวมศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลจะหลั่งไหลมามนัสการพระบรมธาตุเจดีย์อยู่มิได้ขาดสาย และเป็นแหล่งกำเนิดประเพณีสำคัญๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ลักษณะของเจดีย์เป็นทรงโอคว่ำหรือระฆังคว่ำ จากพื้นถึงยอด 37 วา ส่วนยอด 6 วา 2 ศอก 1 คืบ หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 800 ชั่ง หรือประมาณ 216 กิโลกรัม มีความสำคัญ คือ เป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่เดิมเชื่อกันว่า เป็นเจดีย์แบบอิทธพลศิลปะศรีวิชัย คล้ายพระบรมธาตุเจดีย์ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาพระสถูปทรุดโทรมลง จึงมีการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกา คือ เจดีย์องค์ปัจจุบันครอบไว้ ซึ่งภายในพระบรมธาตุแห่งนี้มีสิ่งสำคัญ เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ พระวิหารม้า วิหารพระเขียน วิหารโพธิลังกา วิหารสามจอบ วิหารพระแอด วิหารทับเกสร วิหารพระโพธิเดิม วิหารคดหรือวิหารพระระเบียง วิหารธรรมศาลา วิหารหลวงพระธาตุไร้เงา

อันซีนฯ พระธาตุเมืองนคร “…ความอัศจรรย์ของพระบรมธาตุแห่งแดนใต้ที่แม้เงายังมิยอมตกต้องพื้น…
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครฯ หรือที่เรียกว่าตามพรลิงค์ในอดีต นอกจากวิหารหลายหลังที่งดงามด้วยงานศิลปะช่างอยุธยาแล้ว ยามแดดตกต้ององค์พระธาตุเจดีย์ เหลื่อมเงากลับทาบทอดไม่ถึงพื้นพสุธา จนแลคล้ายว่าพระธาตุเจดีย์ยิ่งใหญ่องค์นี้ไร้เงาอย่างน่าอัศจรรย์…” จากหนังสืออันซีนไทยแลนด์ (2)?

มังคุดหวานเมืองนคร

มังคุด
ที่มา : http://atcloud.com/stories/57198?

มังคุดหวานเมืองนคร นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีภูมิอากาศเหมาะสำหรับการปลูกมังคุดเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความชื้นสูงและมีฝนตกชุกตลอดปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม ? สิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีมังคุดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก มังคุดจึงเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง และทำรายได้ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่าผลไม้อื่นๆ
ชาวนครศรีธรรมราชนอกจากจะนิยมมังคุดที่เป็นผลสุกแล้ว ยังดัดแปลงผลที่ยังดิบมาเป็นของกินเล่น ที่เรียกว่า ?มังคุดคัด? โดยนำมังคุดมาคัด (งัด) เอาเปลือกออกโดยให้เนื้อและเมล็ดคงรูปเดิมไม่แต่กระจายออกจากกัน จากนั้นนำมาล้างให้สะอาด และแช่น้ำเกลือที่มีความเค็มอ่อนๆ ทิ้งไว้ให้น้ำเกลือดูดซืมเข้าในเนื้อจนทั่วแล้วใช้ไม้เสียบเรียงเป็นตับๆ ในแต่ละไม้จะมีมังคุดประมาณ 5-7 ผล มังคุดคัดจะมีสีขาวสะอาด กรอบ และรสชาติหวานมันอร่อย รับประทานได้ทั้งเนื้อและเมล็ด นิยมทำจำหน่ายกันมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช