เดือนพฤษภาคม 2557 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนพฤษภาคม 2557 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย ในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 289 เล่ม