2 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายก้องเกียรติ อองสันเทียะ ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหนังสือ “คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.ภาค ๑, ภาค ๒, ภาค ๓, ภาค ๔, ภาค ๕, ภาค ๖, ภาค ๗)” เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่างจำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.ภาค ๑, ภาค ๒, ภาค ๓, ภาค ๔, ภาค ๕, ภาค ๖, ภาค ๗)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.ภาค ๑, ภาค ๒, ภาค ๓, ภาค ๔, ภาค ๕, ภาค ๖, ภาค ๗)

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ