ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ