ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจจะบริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถติดต่อบริจาคในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ “หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ”

ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2310-8645
e-Mail : e-Mail ติดต่อบริจาคหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8645 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)