ติดต่อเรา

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การงดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกกรณี

ท่านที่สนใจจะบริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดต่อบริจาคในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ได้ที่ “หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ”

ชั้น 5 อาคาร 2 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2310-8643

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8643 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)