15 พ.ย. 2566 ได้รับมอบตำรา จากอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์โครงการรัสเซียและยูเรเชียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้มอบตำรา เรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย Russian Society and Culture” จำนวน 4 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกตำรา เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย Russian Society and Culture
ภาพปกตำรา เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย Russian Society and Culture

หนังสือตำราเล่มดังกล่าว ได้รวมรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมของรัสเซียในหลากหลายบริบท ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของภูมิภาคคอเคซัส เอเชียกลาง และไซบีเรียได้อย่างครอบคลุม โดย อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้เขียนหนังสือ “สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย Russian Society and Culture” เพื่อเป็นตำราประกอบการเรียนการสอน รวมถึงเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป ในการนี้มีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ