ภาพคุณอรรณพ ป้องกัน (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนายสุพล สาวินัย (ขวา) นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ

ภาพคุณอรรณพ ป้องกัน (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนายสุพล สาวินัย (ขวา) นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ

ภาพคุณอรรณพ ป้องกัน (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนายสุพล สาวินัย (ขวา) นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ

ภาพคุณอรรณพ ป้องกัน (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนายสุพล สาวินัย (ขวา) นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ