16 ม.ค. 2567 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู

ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบหนังสือ “การจัดโปรแกรม พลศึกษาในโรงเรียน” จำนวน 2 เล่ม จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ มีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ