ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ