29 เม.ย. 2567 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากคุณธนพรรณ ธนันทา

ภาพหน้ากล่องบอร์ดเกม คำต้องห้าม ที่ได้รับมอบจากคุณธนพรรณ ธนันทา
ภาพหน้ากล่องบอร์ดเกม คำต้องห้าม ที่ได้รับมอบจากคุณธนพรรณ ธนันทา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คุณธนพรรณ ธนันทา ได้มอบบอร์ดเกม “คำต้องห้าม” จำนวน 1 เกม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นต่อไป

ภาพเปิดกล่องบอร์ดเกม คำต้องห้าม
ภาพเปิดกล่องบอร์ดเกม คำต้องห้าม

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ