6 พ.ย. 2566 ได้รับหนังสือ จากคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์

ภาพคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ ได้มอบหนังสือเรื่อง “คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน” จำนวน 1 เล่ม และ หนังสือ “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕)” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่ของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในการนี้มี นางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ