ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ