ภาพผู้แทนจากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้แทนจากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้แทนจากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

22 มิ.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด