การรับบริจาค

 1. บุคคลหรือหน่วยงาน แจ้งความจำนงบริจาคทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง ที่ชั้น 5 อาคาร 2 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
   • ทางโทรศัพท์ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30  – 16.30 น.) โทร. 0-2310-8645
   • ทางเว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th/donation
   • e-Mail : e-Mail ติดต่อบริจาคหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการบริจาค (ดาวโหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค ดาวโหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค)
 3. บรรณารักษ์พิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาค
 4. เมื่อทางสำนักหอสมุดได้รับทรัพยากรแล้ว ทำหนังสือตอบขอบคุณ ตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ไว้

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8645 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)