21 พ.ค. 2567 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณก้องเกียรติ อองสันเทียะ

ภาพคุณก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คุณก้องเกียรติ อองสันเทียะ ได้มอบหนังสือทางด้านกฎหมาย ซึ่งเขียนโดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ได้แก่

  1. วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  3. สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1-2

ในการนี้ มีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1-2
ภาพปกหนังสือ เรื่อง วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1-2
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1-2
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1-2

ข้อมูลและภาพโดย : ชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ