เดือนพฤศจิกายน 2556 คัดเลือกหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย

เดือนพฤศจิกายน 2556 คัดเลือกหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทยเดือนพฤศจิกายน 2556 งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปคัดเลือกหนังสือภาษาอังกฤษ จากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย จำนวน 154 ชื่อเรื่อง 441 เล่ม เพื่อนำมาให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป