ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก : มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และพระเกียรติคุณของสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า Continue reading ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Continue reading ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

Makoto marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น

Makoto marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “Makoto marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น” เขียนโดย ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura) ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโท-เอกด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยโกเบ Continue reading Makoto marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น

สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหนังสือ สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์” จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป Continue reading สมุดภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย”

สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Continue reading วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย”

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8643 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)