สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

หนังสือ “สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยได้รวบรวมภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย Continue reading สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

วันที่ 7 เม.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์

ภาพอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ จำนวน 7 เล่ม จากอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading วันที่ 7 เม.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์

วันที่ 30 มี.ค. 2566 มอบหนังสือบริจาค ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวมเสื้อสีม่วง) ได้มอบหนังสือ ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช." กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์
บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวมเสื้อสีม่วง) ได้มอบหนังสือ ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือบริจาค จำนวน 336 ชื่อเรื่อง 361 เล่ม ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” โดยมี หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นหน่วยงานเปิดรับบริจาค และส่งมอบหนังสือจำนวนดังกล่าวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน Continue reading วันที่ 30 มี.ค. 2566 มอบหนังสือบริจาค ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร
ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 “ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร” ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสำนักฯ Continue reading ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

วันที่ 14 มี.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณสิทธา ทรัพย์เกษม คุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว

ภาพคุณสิทธา ทรัพย์เกษม และคุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณสิทธา ทรัพย์เกษม และคุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ จากคุณสิทธา ทรัพย์เกษม คุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว ได้มอบหนังสือทางด้านกฎหมาย และหนังสือความรู้ทั่วไป จำนวนมาก Continue reading วันที่ 14 มี.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณสิทธา ทรัพย์เกษม คุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8645 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)