วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คัดเลือกหนังสือสภาพดี และซ้ำซ้อนจำนวนหนึ่ง จึงติดต่อบริจาคให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำมีนบุรี” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวน 322 เล่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป

.

วันที่ 1 มี.ค. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ ตามกลิ่นกาแฟ

วันที่ 1 มี.ค. 2559 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “ตามกลิ่นกาแฟ” แต่งโดย ชาติ ภิรมย์กุล คงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจที่มาแรงในปัจจุบันนี้คือธุรกิจร้านกาแฟสด ไม่ว่าจะไปที่ไหน ทั้งห้างสรรพสินค้า ถนนตัดใหม่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งบันเทิงวัยรุ่น หรือแม้แต่ตามปั๊มน้ำมัน จะเห็นร้านกาแฟผุดขึ้นเป็นหย่อมๆ ราวกับดอกเห็ด แสดงให้เห็นธุรกิจนี้มีความมหัศจรรย์ ดึงดูดให้ผู้คนสนใจติดตามชิมกาแฟชั้นยอดตามสถานที่ต่างๆ หากคุณก็สนใจเช่นกัน ลองติดตามอ่านเล่มนี้จากคุณชาติ ภิรมย์กุล

.

วันที่ 29 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 8)

วันที่ 29 ก.พ. 2559 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 8)” แต่งโดย หนุ่มเมืองจันท์ “พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน” คือชื่ออย่างเป็นทางการของหนังสือเล่มนี้ ประโยคสั้นๆ เข้าใจง่าย แต่ทว่าแฝงแง่มุมที่น่าสนใจ ตามสไตล์ของหนุ่มเมืองจันท์ คือ บางครั้งเมื่อเราถึงทางตันของชีวิต คิดว่าไม่สามารถเดินหน้าต่อ จนลืมไปว่าเรายังยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆ

.

วันที่ 12 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ วัชรปิยชาติ

วันที่ 12 ก.พ. 2559 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “วัชรปิยชาติ” วัชรปิยชาติ เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา หรือครบ 5 รอบในปีพระนักษัตร ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรี

.

วันที่ 10 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ ตำรา : ตัวเบา

วันที่ 10 ก.พ. 2559 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “ตำรา : ตัวเบา” ตำรา : ตัวเบา ไม่ใช่หนังสือฝึกวิทยายุทธ์แต่เป็นการสอนวิธีทำให้ “ตัวเบา” โดยให้รู้จักการวางอะไรต่อมิอะไรที่แบกไว้ และรู้จักปล่อยอะไรต่ออะไรที่ดึงไว้ ถ้าวางได้ ปล่อยได้ ตัวก็จะเบา

.