วันที่ 22 ต.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จาก ดร.พิจิตต รัตตกุล

ภาพปกหนังสือ ชีวิต "อิสระ" หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ภาพปกหนังสือ ชีวิต “อิสระ” หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ดร.พิจิตต รัตตกุล ได้มอบหนังสือ ชีวิต “อิสสระ” จำนวน 1 เล่ม ให้กับสำนักหอสมุดลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิต "อิสระ" หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิต “อิสระ” หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

ชีวิต “อิสระ” คือหนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงชีวิตและงาน เกร็ดประวัติศาสตร์ ของศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิต "อิสระ" หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิต “อิสระ” หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิต "อิสระ" หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิต “อิสระ” หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ