วันที่ 22 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายพิชัย – คุณหญิงจรวย รัตตกุล

ภาพปกหนังสือ ชีวิตมีค่า และสู่ความฝันอันสูงสุด
ภาพปกหนังสือ ชีวิตมีค่า และสู่ความฝันอันสูงสุด

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบ “หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายพิชัย – คุณหญิงจรวย รัตตกุล” จำนวน 1 ชุด จาก ดร.พิจิตต รัตตกุล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกหนังสือ ชีวิตมีค่า และเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิตมีค่า
ภาพปกหนังสือ ชีวิตมีค่า และเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิตมีค่า

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายพิชัย – คุณหญิงจรวย รัตตกุล ประกอบด้วย หนังสือ “ชีวิตมีค่า” และ หนังสือ “สู่ความฝันอันสูงสุด” การจัดทำหนังสืออนุสรณ์ในครั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะให้ความรู้เกร็ดประวัติศาสตร์ผ่านผลงานการทำงานของนายพิชัย รัตตกุล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการศึกษาค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์การทำงานของนายพิชัย – คุณหญิงจรวย รัตตกุล

ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิตมีค่า
ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิตมีค่า

เนื้อหาของหนังสือได้บอกถึงเรื่องราวประวัติโดยย่อของนายพิชัย และคุณหญิงจรวย รัตตกุล ชีวิตรักชีวิตสมรส ครอบครัวรัตตกุล เส้นทางชีวิตและการทำงาน การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และผลงานต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำไว้เพื่อสังคมและประเทศชาติ

ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิตมีค่า
ภาพเนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ชีวิตมีค่า

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ