วันที่ 21 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือบริจาคเป็นจำนวนมาก

ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบทรัพยากรสารสนเทศ อาทิเช่น นวนิยาย วรรณกรรม นิยายวาย นิยายแปลจีน นวนิยายภาษาต่างประเทศ หนังสือความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านบันเทิงคดี สารคดี รวมถึงหนังสือวิชาการต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยผู้มอบให้มีความประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ร่วมถึงเป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ตามนโยบายกับรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางต่อไป

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณผู้มอบทรัพยากรสารสนเทศเป็นอย่างสูง

ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ