วันที่ 22 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือชุด “ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565” จำนวน 1 ชุด

ภาพปกหนังสือชุด ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพปกหนังสือชุด ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือชุดดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสืออนุสรณ์ อันเป็นผลงานประพันธ์ของท่านพระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺมมหาเถร) คณาจารย์มีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพสันปกหนังสือชุด ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพสันปกหนังสือชุด ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพปกหนังสือชุด ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพปกหนังสือชุด ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ