วันที่ 18 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ได้มอบหนังสือ “คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้” จำนวน 96 เล่ม โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

หนังสือ "คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้" ที่ได้รับมอบจากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
หนังสือ “คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้” ที่ได้รับมอบจากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

หนังสือดังกล่าว เรียบเรียงโดย คุณพลภวิษย์  พันธุ์คำเกิด และมีความประสงค์มอบให้กับ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้ง 23 จังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกหนังสือ "คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้"
ภาพปกหนังสือ “คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้”

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ