อิ่มบุญใกล้กรุงฯ
สถานที่ท่องเที่ยว
ไหว้พระ 9 วัด @ เกาะเกร็ด หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งสัปดาห์ พอถึงวันหยุด หลายๆ คนก็อยากไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายกับครอบครัว จึงมีสถานที่ใกล้ๆ อยากแนะนำสำหรับคนชอบทำบุญ คือ กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ณ เกาะเกร็ด