อิ่มบุญใกล้กรุงฯ

5ไหว้พระ 9 วัด @ เกาะเกร็ด

หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งสัปดาห์ พอถึงวันหยุด หลายๆ คนก็อยากไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายกับครอบครัว จึงมีสถานที่ใกล้ๆ อยากแนะนำสำหรับคนชอบทำบุญ คือ กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ณ เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ดตั้งอยู่เกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด บริเวณรอบเกาะเกร็ดโดยเป็นกิจกรรมจะจัดขึ้นฟรี โดยจัดให้บริการ 4 รอบ/วัน คือ เวลา 10.00/11.00/12.00/13.00 น. ใช้เวลาล่องเรือรอบละ 5 ชั่วโมง จุดแรกของการล่องเรือคือวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พอไปถึงวัดฯ จะเจอจุดลงทะเบียนก็เลือกเวลาลงเรือที่เราต้องการได้เลย ระหว่างรอลงเรือภายในวัดฯ จะมีตลาดริมน้ำให้เลือกจับจ่ายสินค้า เช่น สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม้ดอกไม้ผล อาหารคาว-หวาน และมีดนตรีไทยให้ฟังอีกด้วย เส้นทางล่องเรือไหว้พระทั้ง 9 วัด ได้แก่ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดบางจาก วัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม วัดปรมัยยิกาวาส วัดฉิมพลี วัดกลางเกร็ด วัดเชิงเลน และวัดท่าอิฐ

เวลาล่องเรือจุดแรกที่วัดสว่างอารมณ์
ภาพที่ 1 : เวลาล่องเรือจุดแรกที่วัดสว่างอารมณ์
แต่งภาพโดย อาริษา พูลเผือก

วัดที่ 1  วัดใหญ่สว่างอารมณ์ พระอุโบสถมีขนาด 5 ห้อง 2 ชั้น หน้าบันปูนรูปกนกก้านขดรูปเทพพนมอยู่กลางประตูด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 ประตู เสมาทำด้วยหินทรายแดงขนาดเล็ก เสมาหน้าอยู่ในซุ้มสี่เหลี่ยมมียอด เสมาอื่นเป็นแบบเสมานั่งแท่น
วัดที่ 2 วัดบางจาก พอมองจากบนเรือขึ้นฝั่งจะเห็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 19 เมตร สูง 27 เมตรตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณริมน้ำ อุโบสถขนาด 4 ห้อง หลังคาลด 2 ชั้นมีมุขคลุมชานชาลาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เสมาเป็นแบบนั่งแท่น

วัดใหญ่สว่างอารมณ์
ภาพที่ 2 : วัดใหญ่สว่างอารมณ์
ที่มา : https://th-th.facebook.com/watyaimarket
วัดบางจาก
ภาพที่ 3 : วัดบางจาก
ที่มา : http://topicstock.pantip.com

วัดที่ 3 วัดเสาธงทอง พระธุตังคเจดีย์ที่ขนาดใหญ่และงามที่สุดในอำเภอปากเกร็ด มีเจดีย์บริวารอีก 12 องค์ อุโบสถเป็นโรงก่ออิฐถือปูนมีหลังคาลด 2 ชั้น ผนังโบสถ์ใช้รับเครื่องบนโบสถ์ ขนาด 5 ห้อง กว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ ประตูทางทิศเหนือเป็นซุ้มแบบจีนตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 3 ประตู ทิศตะวันตก 1 ประตู

วัดที่ 4 วัดไผ่ล้อม พระอุโบสถเป็นอาคารทรงโรง หลังคาลด 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้องกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตรมีลักษณะทรงและสัดส่วนงดงามมาก หน้าบันไม้จำหลักลายดอกพุดตานและลายใบเทศ ปิดทองประดับกระจก คันทวยไม้จำหนักปิดทองประดับกระจก ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นไม้ปิดทองประดับกระจก ด้านหน้าโบสถ์มีเจดีย์แบบมอญ 2 องค์ องค์ระฆังเป็นทรงกลมบาตรคว่ำ มีลายปูนปั้นเป็นลายใบเทศประดับรอบองค์ระฆังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมีปลียอดแบบเจดีย์มอญทั่วไป

วัดเสาธงทอง
ภาพที่ 4 : วัดเสาธงทอง
ที่มา : http://uc.exteenblog.com
วัดไผ่ล้อม
ภาพที่ 5 : วัดไผ่ล้อม
ที่มา : http://images.thaiza.com

วัดที่ 5 วัดปรมัยยิกาวาสพระเจดีย์รามัญ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระราชทานนาม “วัดปรมัยยิกาวาส” เนื่องจาก ศิลปะการสร้างมีลักษณะแบบมอญ พระเจดีย์ทุกองค์สร้างแบบมอญ และพระพุทธรูปพระประธาน ในโบสถ์ สลักด้วยหินอ่อนแบบมอญด้วย จึงเรียกกันว่า “วัดมอญ”

วัดที่ 6 วัดฉิมพลี พระอุโบสถมีขนาด 5 ห้อง หลังคาลด 2 ชั้น มุขหน้าคลุมพื้นชานชาลา ด้านหน้ามีประตู 1 ประตู ผนังหุ้มกลองด้านหน้าหลังก่ออิฐ หน้าบันด้านหน้าจำหลักรูปพระจันทร์ทรงรถล้อมด้วยลายดอกไม้ ในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย ด้านเหนือของประอุโบสถมีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหกประดับกระจกตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีเจดีย์บริวาร 4 องค์

วัดปรมัยยิกาวาสพระเจดีย์รามัญ
ภาพที่ 6 : วัดปรมัยยิกาวาสพระเจดีย์รามัญ
ที่มา : http://2.bp.blogspot.com
วัดฉิมพลี
ภาพที่ 7 : วัดฉิมพลี
ที่มา : http://i1261.photobucket.com

วัดที่ 7 วัดกลางเกร็ด พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงโรงขนาด 5 ห้อง หลังคาลด 2 ชั้น หน้าบันปิดทองประดับกระจก ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แกะสลักปิดทองประดับกระจก ด้านหน้าอุโบสถมึพระพุทธไสยาสน์ขนาดพระองค์ยาว 22 เมตร ซึ่งขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอปากเกร็ด

วัดที่ 8 วัดเชิงเลน พระอุโบสถขนาดเล็ก 4 ห้อง ซุ้มประตู และหน้าต่างประตูเป็นปูนปั้นประดับกระจก ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพพุทธประวัติ พระประธานประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เก่าแก่ของวัดคือ “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งภายในนั้นจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังสีสันสวยงาม ให้เราได้ชื่นชมกับความวิจิตรบรรจงของช่างเขียนกันด้วย

วัดกลางเกร็ดไม้
ภาพที่ 8 : วัดกลางเกร็ด
ที่มา : http://topicstock.pantip.com
วัดเชิงเลน
ภาพที่ 9 : วัดเชิงเลน
ที่มา : http://www.oknation.net/blog

วัดที่ 9 วัดท่าอิฐ พระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นขนาด 14 ห้อง หลังคาลด 2 ชั้น พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต นับเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี มีความสำคัญต่อคนในพื้นที่รอบๆ บริเวณวัดแห่งนี้

วัดท่าอิฐ
ภาพที่ 10 : วัดท่าอิฐ
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home

เวลาหนึ่งวันหมดไปกับการล่องเรือไหว้พระ 9 วัดที่เกาะเกร็ดนั้นถือเป็นเวลาสุดคุ้มค่าอย่างมาก อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจ ได้รู้วิถีชีวิตของคนปากเกร็ด ได้ช็อปปิ้ง กินเที่ยวอย่างสุขสำราญใจอีกด้วย

ดอกไม้ทอด
ภาพที่ 11 : ดอกไม้ทอด
ที่มา : http://f.ptcdn.info/961
ลูกชุบ
ภาพที่ 12 : ลูกชุบ
http://pirun.ku.ac.th/~b5510800194/p6.html

บรรณานุกรม

พิศาล บุญผูก. (2553). ท้องถิ่นปากเกร็ด. นนทบุรี:โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมมาธิราช.

พิศาล บุญผูก. (2553). วัดในอำเถอปากเกร็ด. นนทบุรี:โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมมาธิราช.

พิศาล บุญผูก. (2550). ภูมินามอำเภอปากเกร็ด. นนทบุรี:โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมมาธิราช.

thefootball. “ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เกาะเกร็ด”. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11643885/E11643885.html

ภาพประกอบ

อาริษา พูลเผือก. (2557, สิงหาคม 26).
– ภาพไหว้พระ 9 วัด @ เกาะเกร็ด.  ดัดแปลงภาพจาก. ภาพ Pak-Kret-kohkred4. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://www.banmuang.co.th/wp-content/uploads/2012/09/เกาะเกร็ด550.jpg

ภาพที่ 1 : เวลาล่องเรือจุดแรกที่วัดสว่างอารมณ์. ดัดแปลงภาพจาก
1. ล่องเรือ. ค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2557, จาก https://th-th.facebook.com/watyaimarket
2. เวลาการออกเรือ. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11643885/E11643885-8.jpg
3. ป้ายโฆษณาตลาดริมน้ำ. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11643885/E11643885-1.jpg

ภาพที่ 2 : วัดใหญ่สว่างอารมณ์. ค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557, จาก https://th-th.facebook.com/watyaimarket

ภาพที่ 3 : วัดบางจาก. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2011/10/V11167343/V11167343-12.jpg

ภาพที่ 4 : วัดเสาธง. ค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://uc.exteenblog.com/yellowribbon/images/nw-90818164836.jpg

ภาพที่ 5 : วัดไผ่ล้อม. ค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://images.thaiza.com/37/37_20110226112518..jpg

ภาพที่ 6 : วัดปรมัยยิกาวาสพระเจดีย์รามัญ. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://2.bp.blogspot.com/-jamJvz25hC0/T2tSvQJXYkI/AAAAAAAAABY/g0uPE6mDilM/วัดปรมัยยิกาวาสเจดีย์รามัญ.jpg

ภาพที่ 7 : วัดฉิมพลี. ค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://i1261.photobucket.com/albums/ii581/waipra/014/013901_zps6dc32159.jpg

ภาพที่ 8 : วัดกลางเกร็ด. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2012/09/E12683927/E12683927-43.jpg

ภาพที่ 9 : วัดเชิงเลน. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/480/44480/images/Thait6039.JPG

ภาพที่ 10 : วัดท่าอิฐ. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/480/44480/images/Thait6010.JPG

Panissar. ภาพที่ 11 : ดอกไม้ทอด. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://f.ptcdn.info/961/000/000/1357513218-IMG1900JPG-o.jpg

ณัฐพร ทับทิม. ภาพที่ 12 : ลูกชุบ. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://pirun.ku.ac.th/~b5510800194/p6.html

 เรียบเรียงโดย อาริษา พูลเผือก นักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคการศึกษาที่  1/2557