ติ๊ก ต่อก บอกเวลา…
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
เวลา : ความหมาย หากเราขอให้ใครอธิบายความหมายของคำว่า เวลา เราจะได้รับคำตอบต่างๆ นานา เช่น นักชีววิทยาคิดว่า “เวลา คือ ปัจจัยหนึ่งที่กำหนดพฤติกรรมของสัตว์และพืชให้ดำเนินไปอย่างสมดุลกับธรรมชาติ” นักฟิสิกส์คิดว่า “เวลา คือ มิติหนึ่งของจักรวาล” แต่ในมุมมองของคนทั่วไป คิดว่า ” เวลา คือ ตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกา ” อ่านต่อ >>