ธงพระอิสริยยศ
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ธงพระอิสริยยศ หมายถึง ธงที่ใช้หมายพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นต่างๆ ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จในพิธีการต่างๆ อย่างเป็นทางการ ในประเทศไทยแบ่งธงพระอิสริยยศเป็น 7 ประเภท อ่านต่อ >>