กิจกรรมสาธิต “สืบสานการตัดกระดาษไทย”
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
กิจกรรมสาธิต “สืบสานการตัดกระดาษไทย” สาธิตความรู้นอกตำรา สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2551 ในวันที่ 4 ก.ย. 2551 เป็นการตัดกระดาษตามแบบโบราณที่มีมากับงานบุญงานวัดสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของไทย โดยการตัดกระดาษที่ใช้ในงานบุญไทยแต่โบราณนั้นมีอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่หาได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป คือ 1. กระดาษว่าว 2. กรรไกร
กิจกรรมสาธิต “มหัศจรรย์ดินขนมปัง”
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
กิจกรรมสาธิต “มหัศจรรย์ดินขนมปัง” สาธิตความรู้นอกตำรา ในงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2551 ในวันที่ 1 กันยายน 2551  กิจกรรมสร้างสรรค์งานจากดินขนมปัง เป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่นำวัสดุใกล้ ๆ ตัวมาสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าในชิ้นงานนั้น ๆ ขนมปังที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ หากเรากินไม่หมดและเลยวันหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ขึ้นรา เราก็สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ ด้วยการนำขนมปังไปตากแดดให้แข็ง แล้วนำมาทำดินจากขนมปัง ส่วนผสมในการทำดินขนมปังนั้น เป็นของที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป หรือห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านซึ่งประกอบด้วย