กิจกรรมสาธิต “สืบสานการตัดกระดาษไทย”

ภาพกิจกรรมสาธิต "สืบสานการตัดกระดาษไทย"
ภาพกิจกรรมสาธิต “สืบสานการตัดกระดาษไทย”

กิจกรรมสาธิต “สืบสานการตัดกระดาษไทย” สาธิตความรู้นอกตำรา สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2551 ในวันที่ 4 ก.ย. 2551 เป็นการตัดกระดาษตามแบบโบราณที่มีมากับงานบุญงานวัดสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของไทย โดยการตัดกระดาษที่ใช้ในงานบุญไทยแต่โบราณนั้นมีอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่หาได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป คือ
1. กระดาษว่าว
2. กรรไกร

ขั้นตอนการทำ
1. นำกระดาษว่าวที่ได้มาตัดแบ่งครึ่งเป็น ½ แผ่น
2. พับกระดาษไปตามแนวขวางชนกันในลักษณะครึ่งแผ่น
3. พับทบไปอีกที่ในลักษณะครึ่งแผ่น
4. พับกระดาษเพื่อสร้างแนวที่จะตัด
5. ลงมือตัดกระดาษตามแนวที่สร้างไว้
ภาพประกอบ ถ่ายจากเวทีสาธิตความรู้นอกตำรา เรื่อง สืบสานการตัดกระดาษไทย (4 ก.ย. 2551)
เป็นการตัดกระดาษตามแบบโบราณที่มีมากับงานบุญ งานวัดสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของไทย

ภาพประกอบ
ถ่ายจากเวทีสาธิตความรู้นอกตำรา เรื่อง
สืบสานการตัดกระดาษไทย (4 ก.ย. 2551)
เป็นการตัดกระดาษตามแบบโบราณที่มีมากับงานบุญ
งานวัดสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของไทย
กระดาษพวงมโหดโบราณในงานบุญ กระดาษลายไทย
วิทยากรเริ่มสาธิตการพับกระดาษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตได้รับอุปกรณ์ทุกอย่างฟรี
นำกระดาษว่าวที่ได้มาตัดแบ่งครึ่งเป็น ½ แผ่น
พับกระดาษไปตามแนวขวางชนกันในลักษณะครึ่งแผ่น
พับทบไปอีกที่ในลักษณะครึ่งแผ่น
พับกระดาษเพื่อสร้างแนวที่จะตัด
พับกระดาษเพื่อสร้างแนวที่จะตัด พับกระดาษเพื่อสร้างแนวที่จะตัด
ลงมือตัดกระดาษตามแนวที่สร้างไว้
จะได้ลายกระดาษสวยๆ ตามที่ตัด
ลวดลายการตัดกระดาษสามารถประยุกต์ได้
ตามที่เราต้องการ เช่น ลายการ์ตูนต่างๆ ที่เราชอบ ลายดอกไม้
หรือสัตว์ต่างๆ
วิทยากรโชว์ลายอื่นๆ
ตามที่เราประยุกต์ใช้ในงาน

วิทยากรผู้สาธิตและรวบรวมข้อมูลโดย :: งานพัฒนาสื่อทางการศึกษา ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์และคณะ

ภาพประกอบ :: ถ่ายจากเวทีสาธิตความรู้นอกตำรา เรื่อง สืบสานการตัดกระดาษไทย
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2551 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551