กิจกรรมสาธิต “สืบสานการตัดกระดาษไทย”


สัปดาห์ห้องสมุดปี 2551

4 ก.ย. 2551 กิจกรรมสาธิต “สืบสานการตัดกระดาษไทย” เป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีการตัดกระดาษโบราณแบบลายไทย ของตกแต่งในประเพณี งานบุญ งานมงคล หรืองานวัดต่างๆ ที่มีมาแต่โบราณ และนำมาประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัยในปัจจุบัน
อ่านต่อ >>