กิจกรรมสาธิต “การทำขนมกระทงทอง”


สัปดาห์ห้องสมุดปี 2551

5 ก.ย. 2551 กิจกรรมสาธิต “การทำขนมกระทงทอง” ซึ่งเป็นอาหารว่าง ที่มีรสชาดอร่อย รูปร่างหน้าตาประณีตสวยงาม และมีคุณค่าทางโภชนาครบทั้ง 5 หมู่
อ่านต่อ >>