วันชาสากล 15 ธันวาคม

ภาพเกษตรกรผู้ปลูกชา

วันชาสากล (International Tea Day) ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 เริ่มต้นมาจากเกษตรกรผู้ปลูกชากลุ่มเล็กๆ ทางตอนเหนือของอินเดีย ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการค้าชาของตน

เพราะอุตสาหกรรมค้าชาในประเทศมีความอ่อนแอและการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้ปลูกชาหลายพื้นที่จึงนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปลูก ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น ชาที่ได้ก็มีคุณภาพดี กระทั่งองค์กรเพื่อการสื่อสารและการศึกษาของอินเดียช่วยเหลือสิทธิของเกษตรกรได้เข้ามาช่วยเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการค้าชา ทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น และได้ใช้วันดังกล่าวเป็นวันเฉลิมฉลองวันชาสากล

ประวัติของชา

ชานั้นได้ถือกำเนิดมามากกว่า 5,000 ปี มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออก คือ จีน และอินเดีย ซึ่งจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการดื่มชาในรูปของเครื่องดื่ม หลังจากนั้นอินเดียก็เริ่มเข้ามาสู่อุตสาหกรรมชาด้วย โดยเริ่มจากนำพันธุ์ชาจากจีนเข้ามาปลูกพร้อมกับพัฒนาพันธุ์ชาของตนด้วย ในปัจจุบันมีการปลูกชากันทั่วไปในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ทั้งในใบชาจะประกอบด้วย กรดแกลโลแทนนิด โดยทั่วไปนิยมชงใบชา กับน้ำดื่มเพื่อกระตุ้นให้ไม่ง่วงนอน นอกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคได้ ไม่ว่าจะเป็น ชาขาว ชาเขียว ชาอูหลง ชาอบกลิ่น ชาแดง และชาดำ สรรพคุณที่ได้ก็แตกต่างกันไป

ภาพภาพ Tea leaves ที่มา:https://cdn.pixabay.com/photo/ 2015/02/04/13/23/tea-623796_960_720.jpg

ชา เสมือนผลิตภัณฑ์ที่มีมนต์วิเศษ บางทีอาจจะเป็นได้แม้กระทั้งสิ่งมหัศจรรย์ที่ 8 ของโลก

Harrods, kinfhth-bridge, london

การดื่มชาได้ประโยชน์ อะไรบ้าง?

  1. ชาสามารถช่วยดับร้อน หรือร้อนในได้
  2. การดื่มชาเป็นประจำช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ เช่น  มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งในกระเพาะอาหาร
  3. ชาช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด และช่วยลดความเสี่ยงจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จากการเส้นเลือดตีบตัน
  4. ชาช่วยลดน้ำตาลในเลือด 
  5. ชาช่วยยับยั้งโรคในช่องปากได้
  6. การดื่มชาช่วยรักษาโรคท้องร่วงได้
  7. การดื่มชาเป็นประจำทำให้ไม่อ้วน
  8. การดื่มชา ช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลาย
  9. การดื่มชาเป็นประจำทำให้ชะลอความแก่ได้ 
  10. การดื่มชาเป็นประจำทำให้การเสื่อมของกระดูกลดลง
ภาพ woman drinking tea ที่มา : https://cdn.pixabay.com/photo/ 2015/07/29/00/10/girl-865304_960_720.jpg

15 ธันวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองให้กับวันชาสากล เพื่อระลึกถึงเหล่าผู้ที่คัดสรรชาพัฒนากระบวนการผลิตชาให้มีคุณภาพดีให้เราดื่มมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังคงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นชาเขียว ชาดำ หรือชาที่มาในรูปแบบชาเย็นผสมนม ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องดื่มโปรดของใครหลายๆ คน


บรรณานุกรม

ธนิษฐา แดนศิลป์. (2545). เสน่หาแห่งชา.  กรุงเทพฯ:อีกหนึ่งสำนักพิมพ์.

เดลินิวส์. (2563, ธันวาคม). วันชาสากล. ค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2563 จาก https://www.dailynews.co.th/article/812603

เชียงใหม่นิวส์. (2560, ธันวาคม). วันชาสากล. ค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2563 จาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/652918/

ภาพประกอบ

Pixabay. (ม.ป.ป.). ภาพเกษตรกรผู้ปลูกชา.  ค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2563, จาก https://cdn.pixabay.com/photo/2015/03/26/09/45/person-690245_960_720.jpg

Pixabay. (ม.ป.ป.). ภาพ Tea leavesค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2563, จาก https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/04/13/23/tea-623796_960_720.jpg

Pixabay. (ม.ป.ป.). ภาพ woman drinking tea. ค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2563, จาก https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/29/00/10/girl-865304_960_720.jpg

เรียบเรียงโดย ชุติมา อนุวัฒน์ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2563