Backpacker “เมืองสามหมอก”

ภาพ Backpacker

อิสระแห่งการเดินทาง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทุกย่างก้าว คือ การเรียนรู้

Backpacker ความหมาย คือ ผู้ใส่เป้สะพายหลังหรือการแบกกระเป๋าที่บรรจุของที่จำเป็น  เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อชาวต่างชาติชนผิวขาวแบกเป้ออกเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางรูปแบบนี้ไม่เน้นความสะดวกสบาย เป็นอิสระ ประหยัด ปลอดภัย เข้าถึงท้องถิ่นนั้นๆ

ในเมืองไทยสถานที่ที่อยากแนะนำสำหรับ Backpacker  คือ “สังขละบุรี”  ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทาย สายลม แสงแดด สายหมอกและวัฒนธรรมวิถีชิวิตท้องถิ่น

ภาพสังขละบุรี
สังขละบุรี ที่มา : https://www.facebook.com/Sungkhlaburi/photos/

“สังขละบุรี เมืองสามหมอก  ดินแดนสามวัฒนธรรม”  มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกัน  3 ชนชาติ ได้แก่ ไทย มอญและกะเหรี่ยง มีสะพานมอญหรือสะพานอุตตมานุสรณ์เป็นสะพานไม้ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นอันดับสองของโลก มีความยาว  850 เมตร

สะพานอุุตตมานุสรณ์ ถ่ายภาพโดย อลิสา มะโอลี
สะพานอุุตตมานุสรณ์ ถ่ายภาพโดย อลิสา มะโอลี

ชุมชนมอญแห่งนี้ถูกขนานามว่า  “สามประสบ” ด้วยลำน้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน ได้แก่ ห้วยซองกาเลีย ห้วยบิคลี่ ห้วยรันตี แล้วไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย บรรยากาศโดยรอบจะพบเห็นไอหมอกละอองสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำเกือบตลอดทั้งปี ชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งโดย หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้จัดสรรแบ่งที่ดินบริเวณโดยรอบแม่น้ำสายนี้ ถูกปกคลุมไปด้วย ภูเขา ต้นไม้ และหมู่บ้านชาวมอญ เมืองสามหมอกแห่งนี้มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลด้วยวิถิชีวิตความเป็นพื้นเมืองโดยเนื้อแท้ ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การก่อตั้งถิ่นมอญ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การเดินทางจากกรุงเทพมหานครยังสังขละบุรีระยะทาง 360 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมงเท่านั้น

ตักบาตรชาวมอญ ถ่ายภาพโดย อลิสา มะโอลี
ตักบาตรชาวมอญ ถ่ายภาพโดย อลิสา มะโอลี

เมื่อมาเที่ยวสังขละบุรีสิ่งที่ไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเลือกทำตามความสนใจ ดังนี้

– สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดวังวิเวกการามที่จมอยู่ใต้น้ำ ด่านเจดีย์สามองค์ สะพานอุตตมานุสรณ์
– แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำตก ป่าเขา แพบ้านไม้ไผ่ และทะเลสาบ ทะเลสาบที่นี่งดงามสามารถมองเห็นวัดใต้น้ำได้ในยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดิน
– ด้านกิจกรรมเช่น ตกปลา ล่องแก่ง ล่องแพ ล่องเรือ ขี่ช้าง เป็นต้น

สังขละบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ฤดูหนาวเท่านั้น ช่วงฤดูกาลอื่นก็น่าสนใจไม่น้อย ได้บรรยากาศแตกต่างกันออกไป

บรรณานุกรม

นามกาย. (2540). หลวงพ่ออุตตมะมหาวัชระแห่งรามัญ. กรุงเทพ : มติชน.

อรวรรณ ทับสกุล. (2547). หลวงพ่ออุตตมะหลวงพ่อใหญ่ของชาวมอญ. กรุงเทพ : มติชน.

สังขละบุรี กาญจนบุรี. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2558, จาก http://www.thai-tour.com/

ความหมาย  Backpacker. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2558, จาก http://pantip.com/topic/30599675

ภาพประกอบ

Backpacker. ค้นเมื่อ 9 มกราคม 2558, จาก http://pixabay.com/en/man-person-explorer-backpacker-391224/.JPG

Narumon Papunta. (2558, มกราคม 3). ภาพสังขละบุรี. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2558, จาก   https://www.facebook.com/narumon.papunt

อลิสา มะโอลี. (2557, ธันวาคม 22). สะพานอุตตมานุสรณ์. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2558, จาก https://www.facebook.com/alisa.maolee

อลิสา มะโอลี. (2557, ธันวาคม 21). ตักบาตรพระ. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2558, จาก https://www.facebook.com/alisa.maolee

เรียบเรียงโดย ดวงจันทร์  แจ่มใส นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2557