น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคม)

ภาพเว็บไซต์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม"
ภาพเว็บไซต์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม”

เว็บไซต์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (๑๗ มกราคม) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ และหัวเรื่องต่าง ๆ โดยเทียบเคียงกับเนื้อหาในศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นสำคัญ ด้านท้าย มีบรรณานุกรม ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อได้อีก
อ่านต่อ >>