แมวไทย
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
แมวไทย หรือ วิฬาร เป็นแมวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแมวพันธุ์ขนสั้นที่สวยสง่าที่สุดในโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย สายพันธุ์แมวไทยนั้น ตามบันทึกในสมุดข่อยโบราณของวัดอนงคารามซึ่งเชื่อกันว่าตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการบันทึกเรื่องแมวไทยไว้อย่างละเอียดรวมไปถึงตำราดูลักษณะแมวมงคลซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ได้กล่าวถึงแมวไทยไว้ว่ามีทั้งหมด? 23 สายพันธุ์ แบ่งออกเป็นแมวให้คุณ 17 ชนิด คือ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ หรือ ทองแดง? มาเลศ หรือ แมวโคราช หรือ สีสวาด? โกนจา? นิลรัตน์ หรือ? ดำปลอด? วิลาศ? เก้าแต้ม? รัตนกำพล? นิลจักร มุลิลา?? กรอบแว่น หรือ? อานม้า?? ปัดเสวตร หรือ ปัดตลอด? กระจอก??สิงหเสพย์ หรือ โสงหเสพย์?? การเวก? จตุบท?? แซมเสวตร ส่วน ขาวมณี หรือ ขาวปลอด นั้นไม่ปรากฏในตำราแมวไทยแต่ก็จัดว่าเป็นแมวไทยด้วยเหมือนกัน แมวให้โทษ 6 ชนิด คือ ทุพลเพศ พรรณพยัคฆ์ หรือ ลายเสือ? ปีศาจ หิณโทษ กอบเพลิง เหน็บเสนียด แมวไทยที่ยังเหลือให้พบเห็นในปัจจุบันนี้มี 6 ชนิด คือ วิเชียรมาศ วิเชียรมาศ ตรงกับความหมายว่า? เพชรแห่งดวงจันทร์? หรือ? Moon Dimond แมววิเชียรมาศเป็นแมวไทยชนิดแรกที่ฝรั่งรู้จัก และตั้งชื่อว่า SIAMESE CAT หรือ SEAL POINT (แมวแต้มสีครั่ง) ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีแต้มสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ? รวม 9 แห่ง?หัวไม่กลมหรือแหลมเกินไป …