แมวไทย

แมวไทย หรือ วิฬาร เป็นแมวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแมวพันธุ์ขนสั้นที่สวยสง่าที่สุดในโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย

สายพันธุ์แมวไทยนั้น ตามบันทึกในสมุดข่อยโบราณของวัดอนงคารามซึ่งเชื่อกันว่าตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการบันทึกเรื่องแมวไทยไว้อย่างละเอียดรวมไปถึงตำราดูลักษณะแมวมงคลซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ได้กล่าวถึงแมวไทยไว้ว่ามีทั้งหมด? 23 สายพันธุ์ แบ่งออกเป็นแมวให้คุณ 17 ชนิด คือ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ หรือ ทองแดง? มาเลศ หรือ แมวโคราช หรือ สีสวาด? โกนจา? นิลรัตน์ หรือ? ดำปลอด? วิลาศ? เก้าแต้ม? รัตนกำพล? นิลจักร มุลิลา?? กรอบแว่น หรือ? อานม้า?? ปัดเสวตร หรือ ปัดตลอด? กระจอก??สิงหเสพย์ หรือ โสงหเสพย์?? การเวก? จตุบท?? แซมเสวตร ส่วน ขาวมณี หรือ ขาวปลอด นั้นไม่ปรากฏในตำราแมวไทยแต่ก็จัดว่าเป็นแมวไทยด้วยเหมือนกัน แมวให้โทษ 6 ชนิด คือ ทุพลเพศ พรรณพยัคฆ์ หรือ ลายเสือ? ปีศาจ หิณโทษ กอบเพลิง เหน็บเสนียด

แมวไทยที่ยังเหลือให้พบเห็นในปัจจุบันนี้มี 6 ชนิด คือ

วิเชียรมาศ1
วิเชียรมาศ ที่มา : http://www.student.chula.ac.th


วิเชียรมาศ
วิเชียรมาศ ตรงกับความหมายว่า? เพชรแห่งดวงจันทร์? หรือ? Moon Dimond แมววิเชียรมาศเป็นแมวไทยชนิดแรกที่ฝรั่งรู้จัก และตั้งชื่อว่า SIAMESE CAT หรือ SEAL POINT (แมวแต้มสีครั่ง)

ลักษณะประจำสายพันธุ์
ขนสั้นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีแต้มสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ? รวม 9 แห่ง?หัวไม่กลมหรือแหลมเกินไป หน้าผากใหญ่และแบน จมูกสั้น หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสีฟ้า ?หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

ขาวมณี1
ขาวมณี ที่มา : http://camerasyndrome. multiply.com

แมวขาวมณี
แมวขาวมณี (ขาวปลอด) เป็นแมวไทยพันธุ์แท้ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมากที่สุด แม้แมวขาวมณีไม่มีบันทึกในสมุดข่อยโบราณ แต่หาหลักฐานได้ตามจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่าง ๆ ในเขต ธนบุรี เช่น ในอุโบสถวัดทองนพคุณ

ลักษณะประจำสายพันธุ์
ขนสั้นสีขาวตลอดทั้งตัว? หัวไม่กลมหรือแหลมเกินไป? หน้าผากใหญ่และแบน จมูกสั้น หูตั้งใหญ่??มีนัยน์ตาสีฟ้า หรือสีเหลืองอำพัน ถ้านำแมวตาสีฟ้าและตาสีเหลืองมาผสมกัน จะได้แมวขาวมณีตา 2 สี คือสีฟ้าข้างหนึ่งและสีเหลืองอำพันข้างหนึ่ง? หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

สีสวาด1
สีสวาด ที่มา : http://std.kku.ac.th


แมวสีสวาด
แมวสีสวาดหรือแมวโคราชหรือ แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา เป็นแมวที่พบที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือเรารู้จักกันในนามว่าโคราช

ลักษณะประจำสายพันธุ์
ขนสั้น สีสวาด (Silver blue) ตลอดทั้งตัว หัวเป็นรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่และแบน? หูใหญ่ตั้ง ปลายหูมน ผิวหนังที่บริเวณจมูกและริมฝีปากสีเงิน หรือม่วงอ่อน มีนัยน์ตาสีเขียวสดใสหรือสีเหลืองอำพัน?หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

โกญจา1
โกญจา ที่มา : http://www.ruammitra. 890m.com


แมวโกญจา
แมวโกญจาหรือบางที่เรียกว่า โกนจา

ลักษณะประจำสายพันธุ์
ขนสั้น สีดำตลอดทั้งตัว หัวกลมไม่ใหญ่มาก หูใหญ่ตั้ง มีนัยน์ตาสีเหลืองอมเขียว? หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

ศุภลักษณ์1
ศุภลักษณ์ ที่มา : http://www.yupparaj.ac.th

แมวศุภลักษณ์
คนต่างชาติมักเข้าใจว่าแมวทองแดงเป็นแมวพม่า เนื่องจากปี พ.ศ. 2473 ดร.โจเซฟ ซี ทอมสัน ชาวอเมริกัน ได้นำแมวตัวเมียสีน้ำตาลจากประเทศพม่ากลับไปจดทะเบียนที่ประเทศอังกฤษและตั้งชื่อว่า Burmese Cat หรือแมวพม่า แต่สำหรับคนไทยถือว่าแมวทองแดงเป็นแมวไทย เนื่องจากโครงสร้างและลักษณะนิสัยเป็นแบบฉบับแมวไทย

ลักษณะประจำสายพันธุ์
ขนสั้น สีน้ำตาลเข้มคล้ายสีสนิม (สีทองแดง) ส่วนหู ใบหน้า ปลายขา หาง จะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณลำตัวทั่วๆ ไป หัวค่อนข้างกลมและกว้าง หนวดมีสีเหมือนลวดทองแดง หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสีเหลืองอำพัน? หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขาวยาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

แซมเสวตร2
แซมเสวตร ที่มา : http://www.manager.co.th

แซมเสวตร
แซมเสวตร (แปลว่า แซมสีขาว)? เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ในหลายปีที่ผ่านเริ่มค้นพบว่ายังมีเหลืออยู่

ลักษณะประจำสายพันธุ์
มีขนสีดำแซมด้วยสีขาวไปทั้งตัว แต่ขนบางและค่อนข้างสั้น ส่วนหัวไม่กลม หรือแหลมเกินไป หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสีเขียวอมเหลืองเหมือนแสงหิ่งห้อย หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

บรรณานุกรม

สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.?(2520).? แมวไทย. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา.
แมวไทย. ค้นเมื่อ วันที่?2 กันยายน 2252, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/แมวไทย
พันธุ์แมวไทย. ค้นเมื่อ วันที่?2 กันยายน 2552 , จาก http://patiwat.212cafe.com/archive/2007-05-09/1-siamese-19-20-9-9-3-2-3-3-silver-blue-korat-cat-smud-khoi-of-cats-13501767-18932310-17-5-kinks-cfa
แซมเสวตร. ค้นเมื่อ วันที่?2 กันยายน 2552 , จาก http://th.wikipedia.org/wiki/แซมเสวตร

ภาพประกอบ
แมวโกญจา. ค้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2552 , จาก http://www.ruammitra.890m.com/im-pet-siamesecat5.jpg
แมวขาวมณี. ค้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2552, จาก http://farm4.static.flickr.com/3342/3644963853_be409c134e_o.jpg
แมวแซมเสวตร. ค้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2552 , จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000075254
แมววิเชียรมาศ. ค้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2552, จาก ?http://www.student.chula.ac.th/~48439020/cat/catmeow/Thai_Cat.jpg
แมวศุภลักษณ์. ค้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2552, จาก http://www.yupparaj.ac.th/web2003/m401/0609/images/suparak.jpg
แมวสีสวาด. ค้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2552 , จาก http://std.kku.ac.th/4530801693/meaw/k1.jpg

รวบรวมและเรียบเรียงโดย :
เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย 4705002832 นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์?สาขาสารสนเทศศึกษา วิชา IS409 ภาคการศึกษา 1/2552